Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   SÉMANTIQUE ET PHONOLOGIE DES SUFFIXES ALTÉRATIFS EN ITALIEN / SEMANTICA ŞI FONOLOGIA SUFIXELOR ALTERNATIVE ÎN ITALIANĂ.

Autori:  LUCA NOBILE.
 
       
         
  Rezumat:  Chestiunea naturii arbitrare sau motivate a semnului lingvistic este din nou de actualitate mulţumită neurologilor (Ramachandran, Rizzolatti). Intenţionăm să combinăm abordarea fonosemantică propusă de aceştia cu principiul liberului arbitru apărat de majoritatea lingviştilor (Hurford, Auroux). Sufixele italiene alternative sunt dificil de pliat pe metoda noastră, pentru că ele formează un set deschis de lexeme cu caracteristici iregulate. Totuşi, este posibilă o descriere a relaţiei diagramatice dintre sistemul fonologic şi cel semantic. În mod special, opoziţia semantică dintre valoarea {dimensională} şi {axiologică / afectivă} corespunde unei opoziţii fonologice între consoana [simplă] şi cea [complexă] (-ino, -one, -etto vs -accio, -uzzo, -astro). Opoziţia semantică dintre valorile {mic} şi {mare} tinde să corespundă unei opoziţii fonologice între vocalele [ascuţite] şi [grave] (-ino vs -one, -etto vs -otto). În cele din urmă, opoziţia semantică între {axiologic peiorativ} și {diminutiv afectiv} corespunde unei opoziţii fonologice dintre vocalele [deschise] şi [închise] (-accio, -azzo, -astro vs -uccio, -uzzo, -iccio). Toate aceste relaţii pot fi descrise ca şi diagrame figurative, interpretând gesturi articulatorii ca metafore fiziologice a valorilor semantice.

Cuvinte cheie: Sufixe alternative italiene, opoziţie semantică, opoziţie fonologică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă