Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2003  
         
  Articol:   OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA VARIANTA DIATOPICĂ „ROMÂNĂ DIN UNGARIA”.

Autori:  ŞTEFAN GENCĂRĂU.
 
       
         
  Rezumat:  1. Intitulăm prezentul demers astfel pentru că aspectele pe care le vom supune atenţiei dumneavoastră au fost detaşate dintr-o cercetare amplă ce a inclus: (a) pe de o parte, o serie de anchete dialectale efectuate în trei localităţi româneşti din Ungaria, respectiv în Micherechi, Chitighaz şi Bătania; (b) pe de altă parte, confruntarea punctelor de vedere ale lingviştilor români din Ungaria cu cele ale lingviştilor din ţară cu privire la originea, localizarea, limba şi conştiinţa de limbă, precum şi la aspectele ce ţin de variaţia demografică a acestor comunităţi. 2. Datorită etapelor în care cercetarea noastră s-a desfăşurat (şi se desfăşoară !), între punctul de plecare, adică interesul iniţial, voit lingvistic şi declarat dialectologic, şi punctul de sosire, adică finalitatea investigaţiei, se va putea constata o noncoincidenţă. 3. Am întreprins cercetarea, înainte de toate, pentru a studia extensiunea diatopică a subdialectelor crişean şi bănăţean, acceptând, în conformitate cu poziţia lingviştilor de la Budapesta, Seghedin şi Giula, că: (a) graiul românilor din comunităţile nord-estice ale Ungariei prezintă trăsăturile subdialectului crişean; (b) graiul românilor din comunităţile sud-estice ale Ungariei prezintă trăsăturile subdialectului bănăţean; (c) între aria nord-estică şi cea sud-estică se poate delimita o arie de interferenţă.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă