Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2003  
         
         
   
1.  SCHREIBEN OHNE NORM, ODER DIE SPRACHE EINER GROSSEN FRAU: KATHARINA VON MEDICI (13.4.1519 FLORENZ - 5.1.1589 BLOIS) (II) / A SCRIE FĂRĂ NORME SAU LIMBA UNEI MARI DOAMNE: CATERINA DE MEDICI (13.4.1519 FLORENTA - 5.1.1589 BLOIS) (II).
          Autori: RUDOLF WINDISCH.


2.  DAS MOTIV DES TANZES IN DER LITERATUR DER JAHRHUNDERTWENDE / MOTIVUL DANSULUI ÎN LITERATURA DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA / LE MOTIF DE LA DANSE-FORME QUI SITUE L’INDIVIDU AU DELA DE L’EXISTENCE.
          Autori: LUCIA GORGOI.


3.  UNTERSUCHUNG DER WEIBLICHEN REPRÄSENTATIONEN IN DEN LITERATISCHEN DISCURSEN VON FRIEDRICH VON HARDENBERG (NOVALIS) UND HERMANN HESSE / UN STUDIU ASUPRA REPREZENTĂRII FEMININULUI ÎN DISCURSUL LITERAR AL LUI FRIEDRICH VON HARDENBERG (NOVALIS) ŞI HERMANN.
          Autori: VERONICA BUCIUMAN.


4.  CONFLICTUL ASCUNS SAU VOLPONE
DE BEN JONSON.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


5.  QUE DIRE? / CE SĂ ZICI?.
          Autori: JULIA KNOWLTON DE PREE.


6.  EVENIMENTELE ISTORICE CARE EXPLICĂ REAPARIŢIA TEMEI IOANEI D’ARC ÎN DRAMATURGIA UNIVERSALĂ.
          Autori: MONICA GRECU.


7.  OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA VARIANTA DIATOPICĂ „ROMÂNĂ DIN UNGARIA”.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU.


8.  DIALECTELE NORVEGIENE AZI.
          Autori: KELEMEN ATTILA.


9.  ECOURI ALE FILOSOFIEI LUI NIETZSCHE ÎN CULTURA ROMÂNĂ.
          Autori: DENISA PETREHUŞ.


10.  CÂTEVA MODALITĂŢI ALE FANTASTICULUI ÎN PROZA LUI CORTÁZAR.
          Autori: VIOREL RUJEA.


11.  DATIVUL POSESIV ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN PERSPECTIVA GRAMATICII RELAŢIONALE.
          Autori: ADRIANA TODEA.


12.  BREVIARE D’ESTHÉTIQUE THÉÂTRALE / BREVIAR DE ESTETICA TEATRULUI.
          Autori: MONICA NICIU.


13.  COMPTES RENDUS - ERIC CLÉMENS, FAÇON DE VOIR, SAINT-DENIS, PU DE VINCENNES, COLL. «ESTHÉTIQUES HORS CADRE», 1999.
          Autori: AURORA MANUELA BĂGIAG.


14.  COMPTES RENDUS - MARC QUAGHEBEUR ET LAURENT ROSSON (DIR.), ENTRE AVENTURES, SYLLOGISMES ET CONFESSIONS. BELGIQUE, ROUMANIE, SUISSE, P.I.E. - PETER LANG, BUXELLES, 2003, 373 P..
          Autori: MARIA MĂŢEL-BOATCĂ.


15.  COMPTES RENDUS - PAUL ARON, DENIS SAIN-JACQUES, ALAIN VIALA (DIR.), LE DICTIONNAIRE DU LITTERAIRE, CENTRE NATIONALE DU LIVRE, PARIS, PRESSE UNIVERSITAIRE FRANÇAISES, 2002, 634 P..
          Autori: ANA COIUG.


16.  COMPTES RENDUS - MIRCEA MORARIU, SUR L’EFFET DE SPECTACLE, ORADEA, BIBLIOTHEQUE FAMILIA, 2002, 160 P..
          Autori: RALUCA LUPU.


17.  COMPTES RENDUS - ALAIN RABATEL, LA CONSTRUCTION TEXTUELLE DU POINT DU VUE, DELACHAUX ET NIESTLÉ, LAUSANNE-PARIS, 1998, 202 P..
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


18.  COMPTES RENDUS - LITERATUREN. DAS JOURNAL FÜR BÜCHER UND THEMEN / LITTÉRATURES. LA REVUE DES LIVRES ET DES SUJETS. NR. 1-2 JAN/FEB 2003, H 52749. FRIEDRICH BERLIN VERLAG, 136+15 S..
          Autori: VALENTINA POP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă