Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   ÉTUDE COMPARATIVE ET SYNCHRONIQUE DU LANGAGE SMS EN ITALIEN, FRANÇAIS ET ANGLAIS / STUDIU COMPARATIV ŞI SINCRONIC AL LIMBAJULUI. SMS ÎN ITALIANĂ, FRANCEZĂ ŞI ENGLEZĂ.

Autori:  AURÉLIE JOSEPH.
 
       
         
  Rezumat:  Un SMS poate conţine doar 160 de cuvinte. Trebuie să ne folosim inventivitatea pentru a trimite un mesaj cât mai concis dar care să aibă şi un înţeles. Acest articol are ca subiect principal o comparaţie între limba folosită într-un SMS în italiană, engleză şi franceză. Analizând diferite tipuri de strategii folosite, putem asocia engleza şi franceza, care tind să folosească un mod fonetic de prescurtare, în timp cei taliana se bazează pe finalul cuvintelor (ceea ce demonstrează tendinţa morfologică), permiţând cititorului să umple golurile. De asemenea, se va efectua o paralelă între metodele folosite in morfologie şi limbile semitice şi cele izolate. În final se doreşte a se arăta că dificultatea descifrării unui text, precum şi înţelegerea lui depind de „claritatea” lui, (componentele consoanelor şi logo-urile), care nu se află în vocabularul ortografic al cititorului, prin urmare nu pot fi recunoscute de un necunoscător.

Cuvinte cheie: consoane, engleză, franceză, italiană, logo, morfologie, fonetică, SMS.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă