Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   O LECTURĂ DENEGATĂ. DESPRE POSIBILITĂȚILE UNEI SOCIOLECTURI A LITERATURII / LIRE LE SOCIAL DANS LA DÉNÉGATION. SUR LES POSSIBILITÉS D’UNE SOCIOLECTURE DU LITTÉRAIRE.

Autori:  MAGDALENA RĂDUȚĂ.
 
       
         
  Rezumat:  
O lectură denegată. Despre posibilitățile unei sociolecturi a literaturii. Deși fragilizată de o istorie disciplinară plină de supărătoare determinisme, lectura sociologică a literaturii încearcă să depășească severitățile metodologice, prin propunerea unei lecturi de mediere și articulare între condițiile socio-istorice și textul literar. Într-un început de sistematizare a opțiunilor contemporane de a citi astfel literatura, articolul de față așază alături două modele de lectură a socialului din textul literar: Pierre Bourdieu și tiparul de omologie dintre poziția autorului și a operei sale în câmpul literar, respectiv Jacques Rancière și maniera prin care literatura oferă, în structurarea sa internă, modelul de explicație pentru ea însăși. Cele două priviri asupra literaturii, cu mize diferite până la ireconciliabil, pornesc totuși de la un efort comun: cel de a căuta „categoriile denegate”, structurarea involuntară a operei prin alegerile ne-exprimate direct în text – și cu toate acestea prezente, alegeri care trimit mai ales la modelajele generale rezultate din habitusul creatorului și din practicile și constrângerile sociale.

Cuvinte cheie: sociologie literară, câmp literar, denegare, omologie, structurare internă, P. Bourdieu, J. Rancière, Éducation sentimentale.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă