Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
         
   
1.  FOREWORD.
          Autori: ELENA PĂCURAR, MARIA ȘTEFĂNESCU.


2.  O PLEDOARIE PENTRU REGÂNDIREA DOCUMENTELOR DE POLITICĂ LINGVISTICĂ LA NIVEL INSTITUȚIONAL / A PLEA FOR RETHINKING INSTITUTIONAL LANGUAGE POLICY DOCUMENTS.
          Autori: ELENA PĂCURAR.


3.  DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI INTERCULTURALE PRIN PROGRAMUL ACADEMIC DE „INTERNAȚIONALIZARE ACASĂ” (IA) / DEVELOPING LANGUAGE AND INTERCULTURAL SKILLS THROUGH AN IaH PROGRAMME AT UNIVERSITY.
          Autori: ELISABET ARNÓ-MACIÀ, MARTA AGUILAR-PÉREZ.


4.  DE LA CLILIG LA APLICAȚII DIGITALE: STRATEGII DE CITIRE ȘI ÎNVĂȚARE COLABORATIVĂ PENTRU STUDENȚI / FROM CLILiG TO DIGITAL TOOLS: DEVELOPING READING STRATEGIES AND COLLABORATIVE SKILLS FOR UNIVERSITY STUDENTS.
          Autori: DANA CONKAN.


5.  WEBINARUL SAU CLASA VIRTUALĂ ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE / LE WEBINAIRE OU LA CLASSE VIRTUELLE DANS L’APPRENTISSAGE DES LANGUES.
          Autori: ALINA-LUCIA NEMEȘ.


6.  O TRECERE ÎN REVISTĂ A CERCETĂRII ASUPRA FEEDBACKULUI DIN PERSPECTIVE TEHNOLOGIEI DE TIP „SCREEN CAPTURE” / A REVIEW OF SCREEN CAPTURE TECHNOLOGY FEEDBACK RESEARCH.
          Autori: RUSSELL STANNARD.


7.  O ANALIZĂ A CORELĂRII NEVOILOR DE ÎNVĂŢARE CU CONŢINUTUL CURSULUI: STUDIU DE CAZ-ELABORAREA UNUI SYLLABUS DE LIMBAJ JURIDIC ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENŢI / NEEDS ANALYSIS AND ENGLISH FOR LEGAL PURPOSES COURSE DEVELOPMENT: A CASE STUDY ON AN ELP SYLLABUS DESIGN FOR UNIVERSITY STUDENTS.
          Autori: BIANCA DORIS BRETAN.


8.  ŞTIINŢELE ECONOMICE ŞI ŞTIINŢELE UMANISTE: O ANALIZĂ SWOT / ECONOMICS AND THE HUMANITIES. A SWOT ANALYSIS.
          Autori: IOANA-GABRIELA NAN.


9.  ELABORAREA UNUI CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU SCOPURI SPECIFICE ÎN FUNCȚIE DE CEEA CE STUDENȚII DORESC ȘI LE ESTE UTIL. O ANALIZĂ A NEVOILOR ȘI AȘTEPTĂRILOR STUDENȚILOR / DESIGNING AN ESP COURSE ACCORDING TO WHAT STUDENTS WANT AND NEED. AN ANALYSIS OF STUDENTS’ NEEDS AND EXPECTATIONS.
          Autori: ROXANA-MARIA NISTOR (GÂZ).


10.  FRONTIERE SAU PODURI? PROVOCĂRI ACTUALE ÎN REDISCUTAREA CONCEPTELOR DE IDENTITATE NAŢIONALĂ ŞI CULTURĂ TRANSNAŢIONALĂ / BORDERS OR BRIDGES? THE CURRENT CHALLENGES OF REVISITING THE CONCEPTS OF NATIONAL IDENTITY AND TRANSNATIONAL CULTURE.
          Autori: ANDRADA FĂTU-TUTOVEANU.


11.  REDUCEREA DECALAJULUI DINTRE NEVOILE DE BAZĂ ȘI PREFERINȚELE STUDENȚILOR DIN PROGRAMA DE ENGLEZĂ PENTRU SCOPURI ACADEMICE SPECIFICE ÎN ȘTIINȚA MEDIULUI / FILLING THE GAP BETWEEN TARGET NEEDS AND STUDENT WANTS IN ENGLISH FOR ACADEMIC ENVIRONMENTAL PURPOSES.
          Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU.


12.  POLITICI LINGVISTICE ROMANESTI DE ODINIOARA (SECOLUL AL XIX-LEA). CAZUL IDEILOR PROMOVATE DE CATRE ION GHICA / POLITIQUES LINGUISTIQUES ROUMAINES D’ANTAN (DU XIXE SIÈCLE). LE CAS DES IDÉES PROMUES PAR ION GHICA.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


13.  IDEEA DE PROGRESIE ÎN PROIECTAREA CURRICULARĂ A LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ (RLS) / THE IDEA OF PROGRESSION IN DESIGNING THE CURRICULUM OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (RFL).
          Autori: ELENA PLATON.


14.  DE LA FRANCEZA DE SPECIALITATE LA FRANCEZA PENTRU OBIECTIVE UNIVERSITARE PRIN NOILE SCARI ALE CECRL (2018) / DU FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ AU FRANÇAIS UNIVERSITAIRE À TRAVERS LES NOUVELLES ÉCHELLES DU CECRL (2018).
          Autori: ANDREEA POP.


15.  LIMBA SUEDEZA - CURS FACULTATIV. DIFERITE TEHNICI DE A EVALUA ORAL ȘI SCRIS GRAMATICA / LE SUÉDOIS COMME LANGUE ÉTRANGÈRE. DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES POUR L’ÉVALUATION ORALE ET ÉCRITE DE LA GRAMMAIRE.
          Autori: ROXANA-EMA DREVE.


16.  CONTEMPLAREA LIMBII JAPONEZE – EXPRESIILE IDIOMATICE CA EXPERIENŢA CULTURALĂ A CREATIVITĂŢII LINGVISTICE / CONTEMPLATING JAPANESE LANGUAGE – IDIOMATIC EXPRESSIONS AS A CULTURAL EXPERIENCE OF LINGUISTIC CREATIVITY.
          Autori: RODICA FRENŢIU.


17.  POLITICILE LINGVISTICE ÎN NORVEGIA ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚEI MULTICULTURALE / LANGUAGE POLICIES IN NORWAY AND THE DEVELOPMENT OF THE MULTILINGUAL COMPETENCE.
          Autori: RALUCA POP, RALUCA-DANIELA RĂDUȚ.


18.  UITĂRILE ISTORIEI LITERARE ROMÂNEȘTI: POEZIA DE RĂZBOI / LES OUBLIS DE L’HISTOIRE LITTÉRAIRE ROUMAINE : LA POÉSIE DE GUERRE.
          Autori: CORINA CROITORU.


19.  GOETHE ȘI URMAȘII SĂI: WELTLITERATUR ȘI METAMORFOZELE SALE / GOETHE AND HIS FOLLOWERS: WELTLITERATUR AND ITS AFTERLIVES.
          Autori: LEENA EILITTÄ.


20.  DE LA LECTURA CLASICA LA LECTURA LA DISTANȚA A CELOR 100 DE ROMANE ROMANEȘTI DIN PERIOADA 1850-1920 / FROM CLOSE TO DISTANT READING OF 100 ROMANIAN NOVELS FROM 1850 TO 1920.
          Autori: LUIZA MARINESCU.


21.  DINCOLO DE ISTORIA UNUI GEN LITERAR: ENCICLOPEDIA SCRIERILOR MEMORIALISTICE ROMÂNEȘTI / BEYOND THE HISTORY OF A LITERARY GENRE: THE ENCYCLOPEDIA OF ROMANAIN MEMORY WRITING.
          Autori: DORIS MIRONESCU.


22.  O LECTURĂ DENEGATĂ. DESPRE POSIBILITĂȚILE UNEI SOCIOLECTURI A LITERATURII / LIRE LE SOCIAL DANS LA DÉNÉGATION. SUR LES POSSIBILITÉS D’UNE SOCIOLECTURE DU LITTÉRAIRE.
          Autori: MAGDALENA RĂDUȚĂ.


23.  ARHIVELE DE FOLCLOR – MARTORI AI ISTORIEI DISCIPLINELOR ETNOLOGICE / FOLKLORE ARCHIVES – WITNESSES OF THE HISTORY OF ETHNOLOGICAL STUDIES.
          Autori: ELEONORA SAVA.


24.  RECENZIE - RALUCA-DANIELA RĂDUȚ, THE POETRY OF JAN ERIK VOLD AND THE NORWEGIAN LYRIC MODERNISM IN THE 1960S, CLUJ-NAPOCA, EDITURA CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2018, 354 P..
          Autori: FARTEIN THORSEN ØVERLAND.


25.  RECENZIE - RALUCA POP, MODELAREA COMPETENȚEI COMUNICATIVE INTERCULTURALE A STUDENȚILOR. APLICAȚII PENTRU FORMAREA INIȚIALĂ LA SPECIALIZAREA ENGLEZĂ [DEVELOPING STUDENTS’ INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE. APPLICATIONS IN THE PRE-SERVICE TEACHER TRAINING PRACTICE FOR THE ENGLISH SPECIALIZATION], CLUJ-NAPOCA, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2015, 204 P..
          Autori: RALUCA-DANIELA RĂDUȚ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă