Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   O ANALIZĂ A CORELĂRII NEVOILOR DE ÎNVĂŢARE CU CONŢINUTUL CURSULUI: STUDIU DE CAZ-ELABORAREA UNUI SYLLABUS DE LIMBAJ JURIDIC ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENŢI / NEEDS ANALYSIS AND ENGLISH FOR LEGAL PURPOSES COURSE DEVELOPMENT: A CASE STUDY ON AN ELP SYLLABUS DESIGN FOR UNIVERSITY STUDENTS.

Autori:  BIANCA DORIS BRETAN.
 
       
         
  Rezumat:  
O analiză a corelării nevoilor de învăţare cu conţinutul cursului: studiu de caz-elaborarea unui syllabus de limbaj juridic în limba engleză pentru studenţi. Articolul de faţă analizează legătura dintre nevoile de învăţare ale studenţilor aşa cum sunt ele reflectate în analiza de nevoi iniţială şi crearea unui syllabus de curs pentru limbaj juridic. Început la debutul anului universitar, studiul investighează soluţii pentru micşorarea decalajului dintre nevoile lingvistice şi profesionale ale studenţilor care participă la cursul de limbaj juridic de specialitate şi syllabusul de curs. Una din încercările la care e supus profesorul într-o asemenea situaţie este faptul că, în general, studenţii primului an au o părere foarte vagă despre cunoştinţele pe care ar trebui să le posede în limbajul de specialitate referitor la profesia pe care o vor îmbrăţişa. Structura articolului este următoarea: se prezintă scopul studiului, apoi se discută relaţia dintre analiza nevoilor de învăţare şi predarea limbajelor de specialitate publicului larg şi studenţilor; în cele din urmă sunt interpretate rezultatele în contextul schimbărilor pe care acestea le aduc în ceea ce priveşte strategia de predare şi conceperea cursului. Concluzia articolului este că luarea în considerare a dezideratelor şi nevoilor studenţilor este în strânsă legătură cu calitatea şi relevanţa cursului.

Cuvinte-cheie: ESP, ELP, predarea şi învăţarea limbilor străine, analiza nevoilor de învăţare, creare de curs, nevoi profesionale, studenţi la Drept, educaţie universitară.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă