Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   O PLEDOARIE PENTRU REGÂNDIREA DOCUMENTELOR DE POLITICĂ LINGVISTICĂ LA NIVEL INSTITUȚIONAL / A PLEA FOR RETHINKING INSTITUTIONAL LANGUAGE POLICY DOCUMENTS.

Autori:  ELENA PĂCURAR.
 
       
         
  Rezumat:  
O pledoarie pentru regândirea documentelor de politică lingvistică la nivel instituțional. Studiul de față își propune să atragă atenția asupra rolului, funcției și relevanței documentelor de politică lingvistică din învățămîntul superior prin scurta trecere în revistă a unor concluzii ce rezultă din câteva ghiduri sau cadre normative elaborate recent de către instituții a căror misiune asumată este standardizarea predării și învățării limbilor. Definițiile și perspectivele actuale asupra politicilor lingvistice discută și aspecte legate de internaționalizarea învățământului superior, digitalizarea educației și a instrumentelor aferente, rolul instructorilor de limbă în secolul al XXI-lea, precum și existența unor documente strategice la nivel instituțional. Acest articol introductiv mai include și un studiu de caz local (documentul de politică lingvistică elaborat de Universitatea Babeș-Bolyai) revăzut din perspectiva unor modele-cadru privind instruirea lingvistică existente la nivel național sau internațional.

Cuvinte-cheie: politică lingvistică, standardizare, instruire lingvistică, internaționalizarea învățămîntului superior, abilități pentru secolul al XXI-lea.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă