Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   ANALIZA STATISTICĂ A PRETESTĂRILOR ȘI EXAMENELOR DE ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / STATISTICAL ANALYSIS OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE PRETEST AND EXAM DATA.

Autori:  LIANA STANCA, DINA VÎLCU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.07

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Analiza statistică a pretestărilor și examenelor de română ca limbă străină. În Uniunea Europeană politicile lingvistice au câștigat un rol esențial în cadrul politicii europene în ansamblul său. În acest context, în anul 2014 am demarat un experiment cu scopul de a realiza un instrument de analiză a calității testelor de limba română ca limbă străină. Instrumentul care a rezultat este alcătuit dintr-o succesiune de teste statistice, incluzând factor structure, internal consistency, convergent validity evidence, IRT și ROC analysis for validation, acesta ajungând să îndeplinească cu succes rolul de Reading the Mind în procesul de învățare a limbii române și fiind aplicabil, de asemenea, în cazul altor limbi. Articolul are drept scop prezentarea modului în care autoarele au decis să aplice modelele IRT. Studiul va demonstra faptul că modelele IRT pot ajuta la îmbunătățirea notării testelor și pot facilita crearea unor teste de o calitate superioară, care să corespundă tehnicilor Reading Mind aplicate procesului de studiere a limbilor străine. Din punctul de vedere al autoarelor, instrumentul prezentat aici aduce o contribuție semnificativă la aplicabilitatea și modul de folosire a modelelor IRT în evaluarea educațională, așa cum va reieși din rezultatele prezentate. În plus, în lucrare se aduc argumente pentru utilizarea în comun a modelelor IRT și ROC curve, concluzionându-se că rezultatele la care s-a ajuns sunt importante în procesul de îmbunătățire atât a preciziei în notare, cât și a modului în care se administrează testele, prin utilizarea adaptivă a elementelor discriminative ale procedurii de testare, acest proces generând o economie de timp, spațiu și număr de teste administrate.

Cuvinte cheie: analiză statistică, examene de competență lingvistică, pretestare, modelul IRT, analiza ROC, teste de calitate, aspecte reading mind.

Bibliography

Charles Alderson, “The shape of things to come: will it be the normal distribution?” in European language testing in a global context. Proceedings of the ALTE Barcelona Conference, 2001, p. 1-27.
Lyle F. Bachman, Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford, Oxford University Press, 1990.
Lyle F. Bachman, Statistical Analyses for Language Assessment, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
Michael Corrigan, Paul Crump, “Item Analysis”, in Research Notes, issue 59, 2015, p. 4-9.
Coreen Docherty, David Corkill, “Test construction: The Cambridge English Approach”, in Research Notes, issue 59, 2015, p. 10-14.
Mark Elliott, Lynne Stevenson, “Grading and test equating”, in Research Notes, issue 59, 2015, p. 14-20.
Ardeshir Geranpayeh, “Introduction”, in Research Notes, issue 59, 2015, p. 3-4.
Manual for Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment accompanied by Further Material on Maintaining Standards across Languages, Contexts and Administrations by exploiting Teacher Judgment and IRT Scaling, Strasbourg, Council of Europe, Language Policy Division, 2009.
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/manuel1_en.asp
Tim McNamara, “Language Testing”, Oxford: Oxford University Press, 2000.
Roger Hawkey, “A Modular Approach to Testing English Language Skills. The development of the Certificates in English Language Skills (CELS) examinations”, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
Vasiu Lavinia-Iunia, Arieşan Antonela, 2016, “The Role of Monitoring Raters in Ensuring Accurate and Meaningful Test Scores. Case Study: RFL Examinations”, în WLC 2016 - World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016 LUMEN 15th Anniversary Edition, Volume XV, p. 1068-1076, (coord. Antonio SANDU, Tomita CIULEI & Ana FRUNZA).
Dina Vîlcu, “Relaționarea examenelor de limba română ca limbă străină la CECR”, în Elena Platon, Antonela Arieșan (ed.), 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2014, p. 20-29.
Dina Vîlcu, “Romanian as a foreign language in the context of language assessment in Europe”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia, nr 2/2015, p. 65-76.
Cyril Weir, “Three lessons from the historiography of language testing”, 2014 CRELLA Summer Research Seminar, https://www.beds.ac.uk/crella/seminars/crella-research-seminars/crella-summer-research-seminar-2014
Aiken, Lewis R. 1994. Psychological Testing and Assessment, (Eight Edition), Boston: Allyn and Bacon.
Bond TG, Fox CM. Applying the Rasch model: fundamental measurement in the human sciences. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates; 2001.
MAT S. Deviant, The Practically cheating statistics handbook, ISBN-13: 978-1449957858
Baker, F. B. (1992). Item response theory: Parameter estimation techniques. New York: Marcel Dekker.
Birnbaum, A. (1968). “Some latent trait models and their use in inferring an examinee''''s ability”. În F. Lord, & M. Novick, Statistical theories of mental test scores. Reading, MA: Addison Wesley.
Bock, R. (1972). “Estimating item parameters and latent ablility when responses are scored in two or more nominal categories”. Psychometrika (37), 29-51.
Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical & modern test theory. Orlando, FL: Holt, Rinehart and Winston
Drugan T., Achimas A., Tigan S. Biostatistică, Editura SRIMA, Cluj-Napoca, ISBN:973-85285-5-0. (2005)
Hambleton, R., Swaminathan, H., & Rogers, J. H. (1991). Fundamentals of Item Response Theory. London: Sage Publications Inc.
Ghiselli, E. E., Campbell, J. P., & Zedeck, S. (1981). Measurement theory for the behavioral sciences. San Francisco: Freeman. Google Scholar
Imran Zafar. 2008. “Item Analysis Assumptions, Measure of exam internal consistency (reliability) Kuder-Richardson 20 (KR20)”. Artikel Juni 2008. Database Administrator, Assessment Unit, Dept of Medical Education. Ext. 47142
Mason, S. J. and Graham, N. E. (2002), “Areas beneath the relative operating characteristics (ROC) and relative operating levels (ROL) curves: Statistical significance and interpretation”. Q.J.R. Meteorol. Soc. , 128: 2145–2166. doi:10.1256/003590002320603584
McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Slinde, J, Linn, R. “The Rasch Model, Objective Measurement, Equating, and Robustness”. visit at 19.02.2016 -conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/99830/1/ v03n4p437.pdf
*** Item Response Theory: Simple Definition was last modified, March 14th, 2017, www.statisticshowto.com/item-response-theory/
*** Rasch Model/Rasch Analysis: Definition, Examples, www.statisticshowto.com/rasch-model/
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă