Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
         
   
1.  INTRODUCTION.
          Autori: DINA VÎLCU.


2.  ROLUL COMPETENȚEI PARAFRASTICE ÎN ELABORAREA EXERCIȚIILOR DE RECEPTARE / THE ROLE OF THE PARAPHRASING COMPETENCE IN ELABORATING RECEPTION EXERCISES.
          Autori: ELENA PLATON.


3.  ADAPTAREA LA NIVEL (A1, A2, B1) A LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ ÎN CADRUL ACELEIAŞI SFERE LEXICALE / SUR L’ADAPTATION AU NIVEAU (A1, A2, B1) DE LA LANGUE ROUMAINE COMME LANGUE ÉTRANGÈRE DANS LA MÊME SPHÈRE LEXICALE.
          Autori: DIANA-MARIA ROMAN.


4.  CUVINTELE DIN MINTEA NOASTRĂ. STRATEGII ŞI TEHNICI DE ACHIZIŢIE A VOCABULARULUI LIMBII ROMÂNE / WORDS IN (EVERY)ONE’S MIND. TIPS AND TRICKS ON ROMANIAN LEXIS ACQUISITION.
          Autori: DIANA V. BURLACU.


5.  ACHIZIȚIA GRAMATICII ÎN LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / GRAMMAR ACQUISITION IN ROMANIAN AS FOREIGN LANGUAGE.
          Autori: MARIA SUCIU.


6.  ÎMBUNĂTĂȚIREA PREDĂRII VERBULUI ÎN CADRUL L.R.S. PRIN FOLOSIREA UNUI GHID DE VERBE / THE IMPROVEMENT OF VERB TEACHING WITHIN ROMANIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS BY USING A VERB GUIDE.
          Autori: VIORICA VESA-FLOREA.


7.  COMPLEXITATEA ȘI ACURATEȚEA GRUPURILOR NOMINALE CU MODIFICATORI ÎN PRODUCȚIILE SCRISE ALE VORBITORILOR DE LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / THE COMPLEXITY AND ACCURACY OF NOUN PHRASES WITH MODIFIERS IN WRITTEN PRODUCTIONS OF LEARNERS OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.
          Autori: CRISTINA BOCOȘ.


8.  ANALIZA STATISTICĂ A PRETESTĂRILOR ȘI EXAMENELOR DE ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / STATISTICAL ANALYSIS OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE PRETEST AND EXAM DATA.
          Autori: LIANA STANCA, DINA VÎLCU.


9.  CALCULAREA SCORULUI CUT OFF ÎN PRETESTĂRILE ȘI EXAMENELE DE ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / THE CALCULATION OF CUT OFF SCORE IN ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE PRETEST AND EXAMINATIONS.
          Autori: DINA VÎLCU.


10.  ADECVAREA TESTULUI DE LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / THE ADEQUACY OF THE TEST OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO THE TEST TAKERS.
          Autori: ANAMARIA RADU.


11.  PROCESUL DE STABILIRE A TIMPILOR PENTRU EXAMENELE RLS, A1-B2 / THE PROCESS OF SETTING THE TIME FOR A1-B2 RFL EXAMS.
          Autori: ANTONELA ARIEȘAN.


12.  OBSERVAȚII PRIVIND ABILITATEA CONVERSAȚIONALĂ ÎN CAZUL LIMBII ROMÂNE CA L2, NIVELUL A1 / CONSIDERATIONS ON CONVERSATIONAL COMPETENCE. THE CASE OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (RFL), LEVEL A1.
          Autori: LAVINIA-IUNIA VASIU.


13.  CONCEPTUL ŞI STRUCTURA GRILEI DE ANALIZĂ PENTRU TESTELE DE ÎNŢELEGERE-CITIRE DE NIVEL B1 ŞI B2 / DEVELOPING AN ANALYSIS GRID FOR B1/ B2 READING TASKS AND ITEMS.
          Autori: ADRIANA TODEA.


14.  CU OCHII ÎN PATRU VS. CU OCHELARI DE CAL: PERSPECTIVE ASUPRA COMPETENȚEI INTERCULTURALE LA STUDENȚII MEDICINIȘTI STRĂINI DIN ROMÂNIA. ASPECTE ALE EVALUĂRII / BEING ON GUARD VS BEING IN BLINKERS: PERSPECTIVES ON THE INTERCULTURAL COMPETENCE WITH FOREIGN MEDICAL STUDENTS IN ROMANIA. ASPECTS OF EVALUATION.
          Autori: ANCA URSA.


15.  DARUL DE IUBIRE ŞI DE PRIETENIE AL POEMULUI. SCRISORILE LUI PAUL CELAN CĂTRE NINA CASSIAN / LE DON DE L’AMOUR ET DE L’AMITIE DU POEME. LES ENVOIS DE PAUL CELAN A NINA CASSIAN.
          Autori: GIOVANNI ROTIROTI.


16.  O LECTURĂ HERMENEUTICĂ A UNUI ROMAN BRITANIC POSTMODERN. TIMP ȘI NARAȚIUNE ÎN ROMANUL “THINKS...” SEMNAT DE DAVID LODGE / A HERMENEUTICAL READING OF A POSTMODERN BRITISH NOVEL. TIME AND NARRATIVE IN DAVID LODGE''''S “THINKS...”.
          Autori: ALEX CIOROGAR.


17.  RECENZIE - ALFABETUL LUI HIPODOR. LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ NEMATERNĂ. CLASA A II-A (HIPODOR’S ALPHABET. ROMANIAN LANGUAGE AS SECOND LANGUAGE. SECOND GRADE), BY ANTONELA ARIEȘAN, ANDA BRATU (COORD. ELENA PLATON), VOL. I-II-III, EDITURA CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ, CLUJ-NAPOCA, 2014-2016,VOL. I - 174P., VOL. II - 196P., VOL. III - 162P..
          Autori: ANCA URSA.


18.  RECENZIE - RLNM – PROCESUL DE EVALUARE A RLNM LA CICLUL LICEAL (P6) (ROMANIAN AS SECOND LANGUAGE - THE EVALUATION PROCESS OF RSL DURING THE HIGH SCHOOL); COORD.: ELENA PLATON AND DINA VÂLCU; EDITURA CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ, CLUJ-NAPOCA, 2011. 434P..
          Autori: ANCA URSA.


19.  RECENZIE - “THE EVALUATION OF WRITTEN COMMUNICATION COMPETENCES IN ROMANIAN LANGUAGE – SCHOOL PRIMARY CYCLE (EVRO-P3)”, 233-235 P..
          Autori: VIORICA VESA-FLOREA.


20.  RECENZIE - PLATON, ELENA, SONEA, IOANA, VASIU, LAVINIA, VÎLCU, DINA, A MINIMALIST DESCRIPTION OF THE ROMANIAN LANGUAGE (A1, A2, B1, B2) CLUJ-NAPOCA: EDITURA CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2014, 95 P..
          Autori: DIANA-MARIA ROMAN.


21.  RECENZII - PRIX GONCOURT 2016 (COORD. ANDREI LAZAR) / LIVRES : PRIX GONCOURT 2016 (COORD. ANDREI LAZAR).
          Autori: SOOS CRISTINA-MARIA, MARCUS MELISA, VĂRĂREAN DAIANA-LARISA, BOROD ALEXANDRA, SIMONA MARICA (ILIEȘ), SIMONA MARICA (ILIEȘ), SIMONA MARICA (ILIEȘ), BELBE MARIANA MIRELA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă