Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   ACHIZIȚIA GRAMATICII ÎN LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / GRAMMAR ACQUISITION IN ROMANIAN AS FOREIGN LANGUAGE.

Autori:  MARIA SUCIU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.04

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Achiziția gramaticii în limba română ca limbă străină. Învățarea românei ca limbă străină presupune și achizitia gramaticii. Predarea gramaticii trebuie să aibă în vedere toate particularitățile lingvistice, cum ar fi genul, plural, substantivul și sintaxa. Traducerea din limba română într-o limbă pe care toți elevii o cunosc nu este o metodă foarte recomandată, deoarece fiecare limbă are propriul mod de a crea propozițiile și acest proces de traducere poate provoca dificultăți în procesul de predare. Acest lucru se poate întâmpla, deoarece elevii se concentrează pe înțelegerea în L1, apoi traduc mesajul în limba maternă, iar în final studentul încearcă să înțeleagă fenomenul în limba română. Una dintre metodele recomandate este exercițiile structurale, cum ar fi imitația și substituția, astfel încât elevii să înțeleagă conceptul gramatical după prezentarea tuturor regulilor. Există, de asemenea, metoda deductivă în care profesorul oferă regulile și studenții au timp să se familiarizeze cu acestea și metoda inductivă, prin care se oferă exemple, ajungând apoi la regulă. Metoda deductivă este recomandată în cazul structuri neregulate, în timp ce metoda inductivă este recomandată pentru structurile regulate, deoarece se bazează pe analogie. Predarea unui concept gramatical ar trebui făcută prin oferirea de exemple folosind un vocabular relativ simplu, astfel încât atenția studenților să nu fie îndreptată spre înțelegerea vocabularului, ci spre înțelegerea noului concept gramatical.

Cuvinte-cheie: achiziția gramaticii, procesul de predare, exerciții structurale, imitație, substituție, metoda deductivă, metoda inductivă, limbă străină.

References

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Language Policy Unit, Strassbourg
Coșeriu, Eugeniu, 1999, “Sobre el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas (1995)” in „Moenia. Revista lucence de lingüística & literatura”, Lingüística, vol. 5. 10.
Coșeriu, Eugeniu, 1989, “Sobre la enseñanza del idioma nacional. Problemas, propuestas y perspectivas”, in Philologica, II, Salamanca.
Krashen, Stephen, 1981, Second Language Acquisition and Second Language Learning, University of Southern California.
Krashen, Stephen, 1995, The Natural Approach. Language Acquisition in the Classroom, Pheonix, Prentice Hall Europe.
Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vasiu, Lavinia, Vîlcu, Dina, 2014, Descrierea minimală a limbii române. A1, A2, B1, B2, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca.
Platon, Elena, Burlacu, Diana, Sonea, Ioana (coord.), 2011, Procesul de predare- învățare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P1 - ciclul primar, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.
Widodo, Handoyo Puji, 2006, “Approaches and procedures for teaching grammar”, in English Teaching: Practice and Critique, Volume 5, Number 1, pp. 122-141.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă