Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
  Articol:   MITUL EMINESCIAN ŞI MITOLOGIA NAŢIONALĂ ÎN CRITICA LITERARĂ DIN ANII 70. MODELUL IOANA EM. PETRESCU / THE EMINESCIAN MYTH AND NATIONAL MYTHOLOGY IN THE LITERARY CRITICISM OF THE ''''70S. THE MODEL SET BY IOANA EM. PETRESCU.

Autori:  FLORINA ILIS.
 
       
         
  Rezumat:  Mitul eminescian şi mitologia naţională în critica literară din anii 70. Modelul Ioana Em. Petrescu. Studiul de faţă explorează problema mitologiei naţionale în dramaturgia lui Mihai Eminescu, aşa cum apare ea reflectată în conștiința literară românească pe parcursul anilor ’70. Profitând de deschiderea ideologică care încuraja cercetarea temelor de mitologie și istorie națională, dramaturgia lui Mihai Eminescu reintră în atenția eminescologiei care, concomitent cu editarea dramaturgiei, va exploata și acest nou filon al universului de creație eminescian. Ioana Em. Petrescu, fără să eludeze tema, izbutește în volumul Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică (1978) să iasă din ecuaţia limitativă a ideologiei oficiale, mitologizante și, reconstituind mecanismul dramatic eminescian, va integra în structura conceptuală a modelelor cosmologice și creația dramaturgică.

Cuvinte cheie: mitul eminescian, mitologia naţională, dramaturgia naţională, Ioana Em. Petrescu.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă