Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
         
   
1.  FOREWORD.
          Autori: IOANA BOT.


2.  IOANA EM. PETRESCU - PARADIGME ALE ÎNȚELEGERII POEZIEI / IOANA EM. PETRESCU – PARADIGMES DE LA COMPREHENSION POETIQUE.
          Autori: LĂCRĂMIOARA PETRESCU.


3.  MITUL EMINESCIAN ŞI MITOLOGIA NAŢIONALĂ ÎN CRITICA LITERARĂ DIN ANII 70. MODELUL IOANA EM. PETRESCU / THE EMINESCIAN MYTH AND NATIONAL MYTHOLOGY IN THE LITERARY CRITICISM OF THE ''''70S. THE MODEL SET BY IOANA EM. PETRESCU.
          Autori: FLORINA ILIS.


4.  LITERATURĂ ȘI ȘTIINȚĂ: O LECTURĂ SISTEMICĂ ÎN CÂMPUL LITERATURII (IOANA EM. PETRESCU ȘI CONVERGENȚA SISTEMELOR: O IPOTEZĂ) / LITERATURE AND SCIENCE: SYSTEMIC READING IN THE FIELD OF LITERATURE. IOANA EM. PETRESCU AND THE CONVERGENCE OF SYSTEMS: A HYPOTHESIS.
          Autori: SANDA BERCE.


5.  ION BARBU ȘI POETICA POSTMODERNISMULUI: UN VOLUM PROBLEMATIC / ION BARBU AND THE POETICS OF POSTMODERNISM: AN UNACKNOWLEDGED BOOK.
          Autori: ROBERT CINCU.


6.  POSTMODERNISM(E) ÎN OGLINDĂ: IOANA EM. PETRESCU ȘI LIVIU PETRESCU / MIRRORING POSTMODERNISM(S): IOANA EM. PETRESCU AND LIVIU PETRESCU.
          Autori: ELENA PĂCURAR.


7.  CĂTRE O ETICĂ A DISCURSULUI CRITIC: IOANA EM. PETRESCU ȘI „LECTURA RESPONSABILĂ” / TOWARDS AN ETHICS OF CRITICAL DISCOURSE: IOANA EM. PETRESCU AND “RESPONSIBLE READING”.
          Autori: PETRONIA POPA PETRAR.


8.  BUNUL GUST LA LUCRU. ESTETICA ÎN TIMPUL COMUNISMULUI: CAZUL LUI ION BIBERI / LE « BON GOUT » AU TRAVAIL. DE L’ESTHETIQUE AU TEMPS DU COMMUNISME : LE CAS DE ION BIBERI.
          Autori: LIGIA TUDURACHI.


9.  CULTURA – „O FORMĂ DE REZISTENȚĂ” ÎMPOTRIVA REGIMULUI TOTALITAR ROMÂNESC / LA CULTURE – « UNE FORME DE RÉSISTANCE » CONTRE LE RÉGIME TOTALITAIRE ROUMAIN.
          Autori: LEONTINA COPACIU.


10.  DOUĂ FORME ALE REZISTENȚEI LA TEORIE / TWO TYPES OF RESISTANCE TO THEORY.
          Autori: ADRIANA STAN.


11.  TÂNĂR SCRIITOR, TÂNĂR CRITIC – LEGITIMAREA GENERAȚIEI 80 ÎN PRESA LITERARĂ COMUNISTĂ / JEUNE ÉCRIVAIN, JEUNE CRITIQUE – LÉGITIMATIONS DE LA GÉNÉRATION 80 DANS LA PRESSE LITTÉRAIRE COMMUNISTE.
          Autori: MAGDALENA RĂDUȚĂ.


12.  GHEORGHE CRĂCIUN: TEORETICIANUL ASCUNS ÎN PROZA SA / GHEORGHE CRĂCIUN: THE LITERARY THEORETICIAN HIDDEN WITHIN HIS PROSE.
          Autori: IULIA RĂDAC.


13.  BIBLIOTECILE PARALELE ALE FOSTEI SECURITĂȚI. ANA BLANDIANA, „ÎNTÂMPLĂRI DE PE STRADA MEA” / PARALLEL LIBRARIES OF THE FORMER SECURITATE. ANA BLANDIANA, ‘ÎNTÂMPLĂRI DE PE STRADA MEA’ (‘EVENTS FROM MY STREET’).
          Autori: CRISTINA GOGÂȚĂ.


14.  REFORMA COMUNISTĂ DIN 1948 A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, REFLECTATĂ ÎN DOCUMENTELE DIN ARHIVA POPOVICI / LA RÉFORME COMMUNISTE DE L’ENSEIGNEMENT DE 1948, REFLÉTÉE DANS LES DOCUMENTS DE L’ARCHIVE POPOVICI.
          Autori: EMANUELA REȚE.


15.  FONDUL PETRESCU SAU DESPRE TRANSMITEREA SENSULUI / LE FONDS PETRESCU OU LA TRANSMISSION DU SENS.
          Autori: CLAIRE BRESSOLETTE.


16.  EXPERIENȚA AMERICANĂ A IOANEI EM. PETRESCU (1981-1983), RECONSTITUITĂ DIN DOCUMENTE DE ARHIVĂ / IOANA EM. PETRESCU’S AMERICAN EXPERIENCE (1981-1983), RECONSTRUCTED FROM ARCHIVE DOCUMENTS.
          Autori: LIANA VESCAN.


17.  REFUGIUL IRONIEI ÎN LITERATURA PENTRU COPII. UN ADĂPOST LUDIC ÎN REGIMUL COMUNIST / LE REFUGE DE L’IRONIE DANS LA LITTÉRATURE D’ENFANCE. UN ABRI LUDIQUE PENDANT LE RÉGIME COMMUNISTE.
          Autori: CORINA CROITORU.


18.  ARS MEMORIAE: ISTORIA LITERARĂ JAPONEZĂ CA MEMORIE CULTURALĂ APLICATĂ / ARS MEMORIAE: JAPANESE LITERARY HISTORY AS APPLIED CULTURAL MEMORY.
          Autori: RODICA FRENŢIU.


19.  CRICOTEKA – „ARHIVA VIE” A LUI TADEUSZ KANTOR / CRICOTEKA – TADEUSZ KANTOR’S “LIVING ARCHIVE”.
          Autori: EUGEN WOHL.


20.  RECENZIE - CLAUS CLÜVER, MATTHIJS ENGELBERTS AND VÉRONIQUE PLESCH (EDS.), THE IMAGINARY: WORD AND IMAGE/L’IMAGINAIRE: TEXTE ET IMAGE, BRILL AND RODOPI, LEIDEN-BOSTON, 2012, 364 P.
          Autori: ANDREI DOBOŞ.


21.  RECENZIE - CORINA CROITORU, POLITICA IRONIEI IN POEZIA ROMANEASCA SUB COMUNISM [LA POLITIQUE DE L’IRONIE DANS LA POESIE ROUMAINE SOUS LE COMMUNISME], PREFACE DE IOANA BOT, CLUJ-NAPOCA, CASA CARTII DE ŞTIINTA, 2014.
          Autori: MARIUS POPA.


22.  RECENZIE - IONUŢ MILOI, CEALALTĂ POVESTE. O POETICĂ A RESCRIERII ÎN LITERATURA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ, CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ, CLUJ-NAPOCA, 2015, 290 PP.
          Autori: IULIA RĂDAC.


23.  RECENZIE - EMINESCU, VERSURI DIN MANUSCRISE, EDIŢIE DE IOANA BOT ŞI CĂTĂLIN CIOABĂ, BUCUREŞTI, HUMANITAS, 290 P.
          Autori: PETRA DENISA TCACENCO.


24.  RECENZIE - COSMIN BORZA, MARIN SORESCU. SINGUR PRINTRE CANONICI, ART PUBLISHING HOUSE, 2014, 348 P.
          Autori: ANDREI DOBOŞ.


25.  RECENZIE - PARADOXES DE L’AVANT-GARDE, LA MODERNITÉ ARTISTIQUE À L’ÉPREUVE DE SA NATIONALISATION, DIR. THOMAS HUNKELER, CLASSIQUES GARNIER, « RENCONTRES 96 », PARIS 2014, 327 PAGES.
          Autori: CLAIRE BRESSOLETTE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă