Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2015  
         
  Articol:   CULTURA LA ORELE DE LIMBĂ SPANIOLĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / LA CULTURA EN CLASE DE E/LE * CULTURE IN SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES .

Autori:  ALINA-LUCIA NEMEȘ.
 
       
         
  Rezumat:   Cultura la orele de limbă spaniolă ca limbă străină. În acest articol vom pleda pentru introducerea de elemente culturale la ora de limbă spaniolă ca limbă străină, dată fiind strânsa legătură care există între diferitele componente ale unei comunicări eficiente: competențe lingvistice, sociale, culturale, discursive, strategice, care intră în joc în momentul interacțiunii cu vorbitori nativi în context concret, real. Predarea-învățarea elementelor culturale contribuie la dobândirea de noi cunoștințe, îmbunătățește competențele de comunicare, deschide ferestre spre o lume nouă și creează valori și expectative, ceea ce reprezintă unul din obiectivele educației.

Cuvinte cheie: predarea/ învățarea limbilor străine, cultură, competențe, comunicare
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă