Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2015  
         
         
   
1.  EXPERIENȚA EDUCAȚIEI MULTICULTURALE ÎN ISRAEL / THE EXPERIENCE OF MULTICULTURAL LEARNING IN ISRAEL.
          Autori: LIAT BEN HORINE.


2.  COMUNICARE INTERCULTURALĂ: AJUSTAREA SOCIOCULTURALĂ ÎN GRUPELE CU STUDENȚI INTERNAȚIONALI / INTERCULTURAL COMMUNICATION: SOCIOCULTURAL RAPPROCHEMENT IN THE INTERNATIONAL CLASS .
          Autori: DIANA COTRĂU.


3.  COMUNICAREA CULTURALĂ ÎN PUBLICITATEA EUROPEANĂ: ADRESAREA IDENTITARĂ PRIN EFECTUL “MADE-IN” / CULTURAL COMMUNICATION IN EUROPEAN ADVERTISING: ADDRESSING IDENTITY THROUGH THE “MADE-IN” EFFECT.
          Autori: MUDURE-IACOB IOANA.


4.  ELEMENTE DE PRAGMATICĂ ÎN DISCURSUL POLITIC / ELEMENTS OF PRAGMATICS IN POLITICAL DISCOURSE .
          Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU.


5.  DISFEMISMELE ÎN REPREZENTAREA IDENTITĂȚII ETNICE: PRECIZĂRI STILISTICE ATAȘATE EPITETELOR ETNICE INJURIOASE ÎN CÂTEVA DICȚIONARE ROMÂNEȘTI / DYSPHEMISMS FOR ETHNICITY: CAUTIONARY LABELLING OF DISPARAGING ETHNIC WORDS IN SOME ROMANIAN DICTIONARIES .
          Autori: MARIA ŞTEFĂNESCU.


6.  APARIȚIA CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINȚĂ PENTRU LIMBI (CECR) / ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF LANGUAGE ASSESSMENT IN EUROPE .
          Autori: DINA VÂLCU.


7.  PREDAREA INTEGRATĂ A CONȚINUTURILOR: EXEMPLUL UNEI LECȚII DE ISTORIE / CLIL TEACHİNG: A HİSTORY LESSON FRAMEWORK .
          Autori: BIANCA DORIS BRETAN.


8.  PERSPECTIVELE STUDENȚILOR DE LA NIVELUL I DE FORMARE PEDAGOGICĂ PRIVIND REDIMENSIONAREA ROLURILOR CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL INFORMATIZĂRII SOCIETĂȚII / PRE-SERVICE STUDENTS’ PERSPECTIVES ON THE CHANGING ROLES OF TEACHERS IN THE DIGITAL AGE.
          Autori: RALUCA POP.


9.  CULTURA LA ORELE DE LIMBĂ SPANIOLĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / LA CULTURA EN CLASE DE E/LE * CULTURE IN SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES .
          Autori: ALINA-LUCIA NEMEȘ.


10.  STRATEGII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE ALE STUDENȚILOR GEOGRAFI / STRATEGİES FOR ENHANCİNG GEOGRAPHY STUDENTS COMMUNİCATİON SKİLLS .
          Autori: ADRIANA CRISTIAN.


11.  TANDEMUL CA STRATEGIE MOTIVAȚIONALĂ ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE / LE TANDEM EN TANT QUE STRATÉGİE MOTİVATİONNELLE DANS L’APPRENTİSSAGE DES LANGUES / TANDEM AS A MOTİVATİONAL STRATEGY İN FOREİGN LANGUAGE LEARNİNG .
          Autori: ALEXANDRA STANCIU, AURORA BĂGIAG.


12.  OPTIMIZAREA COMUNICĂRII ÎN ENGLEZA PENTRU AFACERI – PATRU ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII / TECHNOLOGY-ENHANCED COMMUNİCATİON İN BUSİNESS ENGLİSH (BE)–A FOUR-YEAR PROJECT .
          Autori: ANIȘOARA POP.


13.  CONSERVAREA ȘI TRANSGRESAREA IDENTITĂȚII ETNICE CA MIJLOC DE EMANCIPARE PERSONALĂ ȘI COLECTIVĂ / PRESERVİNG AND TRANSCENDİNG ETHNİC IDENTİTY AS A MEANS OF PERSONAL AND COLLECTİVE EMPOWERMENT .
          Autori: ROXANA MIHELE.


14.  COMPLEXITATEA SINELUI ÎN AVENTURILE LUI EOVAAI DE ELIZA HAYWOOD / RELİGİOSİTY AND SELFHOOD İN ELİZA HAYWOOD’S ADVENTURES OF EOVAAİ.
          Autori: CAMELIA TEGLAŞ.


15.  IMAGINI ȘI SPAȚII ALE MEMORIEI ÎN PROZA HERTEI MÜLLER / IMAGES AND PLACES OF MEMORY İN HERTA MÜLLER’S PROSE.
          Autori: DANA BIZULEANU.


16.  CONDIȚIE FEMININĂ ȘI SEXUALITATE LA JACQUELINE HARPMAN / WOMEN’S CONDITION AND SEXUALITY IN JACQUELINE HARPMAN’S WORK.
          Autori: VLAD-GEORGIAN MEZEI.


17.  RECENZII: DAN DOUGLAS, ASSESSING LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES.
          Autori: CRISTINA MUREŞAN.


18.  RECENZII: COLUMNA, no 20 / 2014.
          Autori: PAUL NANU.


19.  RECENZII: THEA PICQUET, FLORENCE, BERCEAU DE LA RENAISSANCE.
          Autori: LUCIEN FAGGION.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă