Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   EFECTELE RETORICE SAU DESPRE ISTORIE ÎN LITERATURĂ / DES EFFETS RHETORIQUES OU DE L’HISTOIRE DANS LA LITTERATURE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Efectele retorice sau despre Istorie în Literatură. Plecând de la o reflecţie mai amplă asupra modurilor în care literatura română contemporană îşi „metabolizează” trecutul recent (dictatorial şi traumatic), dar şi prezentul tulbure şi indefinit tranzitoriu, studiul de faţă focalizează asupra prozei unui mare scriitor, Radu Cosaşu, şi asupra strategiilor retorice de a figura (şi totodată de a desfigura) Istoria, pe care le utilizează acesta. Întotdeauna ironică în raport cu ideologiile politice, literatura lui atrage istoria într-o capcană retorică în care îi poate denunţa inconsistenţa ideologică, prin intermediul unei scriituri care relevă indecidabilitatea Istoriei şi suspendă alegerea ideologică obligată, cu ajutorul unei poetici „dilematice”. Literatura se scrie în absenţa – şi despre absenţa – substanţei opţiunilor ideologice de la „sfârşitul istoriei”. Atipică pentru literatura română actuală, soluţia retorică a lui Radu Cosaşu se raportează ironic, de asemenea, la funcţionarea figurativă a limbajului în general.

Cuvinte cheie : ideologie, retorică, Radu Cosaşu, close reading, istorie literară, literatură română contemporană. 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă