Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  CÂND LITERATURA SE JOACĂ CU NUMERELE / QUANDO LA LETTERATURA GIOCA CON I NUMERI.
          Autori: .


2.  SPECIFICITATE NORVEGIANĂ. O CONSTRUCŢIE CULTURALĂ / NORWEGIAN DISTINCTIVENESS. A CULTURAL CONSTRUCTION.
          Autori: SANDA TOMESCU BACIU.


3.  EFECTELE RETORICE SAU DESPRE ISTORIE ÎN LITERATURĂ / DES EFFETS RHETORIQUES OU DE L’HISTOIRE DANS LA LITTERATURE.
          Autori: .


4.  NEGOCIEREA IDEII DE LITERATURĂ UNIVERSALĂ ÎN PRIMUL JURNAL INTERNAŢIONAL DE LITERATURĂ COMPARATĂ. CAZUL LITERATURII ALBANEZE / NEGOTIATING WORLD LITERATURE IN THE FIRST INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE LITERARY STUDIES. THE ALBANIAN CASE.
          Autori: .


5.  REFUZUL DESCENDENŢEI. MONICA LOVINESCU ŞI TRADIŢIA ESTETICĂ ÎN ISTORIOGRAFIA LITERARĂ ROMÂNEASCĂ / TROUBLED HERITAGE. MONICA LOVINESCU AND THE AESTHETICAL TRADITION IN ROMANIAN LITERARY HISTORIOGRAPHY.
          Autori: .


6.  „ĂŞTIA SUNT BĂIEŢII MEI!” –MENTORUL DE CENACLU ŞI GENERAŢIA 80 / « ILS SONT TOUS MES FILS ! » L’INSTITUTION DU PARRAINAGE LITTÉRAIRE ET LA GÉNÉRATION 1980.
          Autori: .


7.  MAL D’OMBRE: O INTERPRETARE SUPRAREALISTĂ A FILMULUI GOTIC MALOMBRA / MAL D’OMBRE: A SURREALIST INTERPRETATION OF THE GOTHIC FILM MALOMBRA.
          Autori: .


8.  APROPRIEREA AVANGARDEI ÎN ROMÂNIA: ÎNTRE POLITICĂ ŞI UTOPIE / L''APPROPRIATION DE L''AVANT-GARDE EN ROUMANIE: ENTRE POLITIQUE ET UTOPIE.
          Autori: ADRIAN TUDURACHI.


9.  ARTĂ ŞI NAŢIUNE: ARTELE APLICATE ÎN ROMÂNIA (1898 – 1910) / ART AND NATION: ROMANIAN ARTS AND CRAFTS (1898-1910).
          Autori: .


10.  PROLEGOMENE PENTRU O CRONOLOGIE TRANSDISCIPLINARĂ A AVANGARDELOR LITERARE ROMÂNEŞTI / PROLÉGOMÈNES POUR UNE CHRONOLOGIE TRANSDISCIPLINAIRE DES AVANT-GARDES LITTÉRAIRES ROUMAINES.
          Autori: ANA-MARIA STAN.


11.  UN TEATRU AL ROSTIRII. LECTURĂ COLECTIVĂ ŞI PERFORMANŢĂ PUBLICĂ LA CENACLUL SBURĂTORUL / UN THÉÂTRE DE LA PAROLE. LECTURE EN GROUPE ET PERFORMANCE PUBLIQUE DANS LE CÉNACLE « SBURĂTORUL ».
          Autori: LIGIA TUDURACHI.


12.  UN CAZ DE RĂSTĂLMĂCIRE: CARACOSTEA CITINDU-ŞI PRECURSORII / A CASE OF MISREADING: CARACOSTEA READING HIS PREDECESSORS.
          Autori: .


13.  CARAGIALE DIN PERSPECTIVA ELITEI CULTURALE TOTALITARE CEHE A ANILOR CINCIZECI / CARAGIALE VU PAR LES ÉLITES TOTALITAIRES TCHÈQUES DES ANNÉES 50.
          Autori: .


14.  CĂILE PARIZIENE ALE EVADĂRII: FONTIERE NAŢIONALE ŞI FRONTIERE LINGVISTICE LA ISIDORE ISOU / LES VOIES PARISIENNES DE L’ÉVASION : FRONTIÈRES NATIONALES ET FRONTIÈRES LINGUISTIQUE CHEZ ISIDORE ISOU.
          Autori: .


15.  IDEOLOGIILE RESCRIERII / THE IDEOLOGIES OF REWRITING.
          Autori: .


16.  CÂTEVA ASPECTE ALE PROFESIONALIZĂRII CRITICII TEATRALE DIN SECOLUL AL 19-LEA DIN PERSPECTIVA ISTORIEI GENURILOR LITERARE / A FEW ASPECTS OF THE PROFESSIONALIZATION OF THE 19TH CENTURY THEATRICAL REVIEW FROM THE APPROACH OF THE HISTORY OF GENRE.
          Autori: .


17.  RECENZII - MIHAI ZAMFIR, SCURTĂ ISTORIE. PANORAMA ALTERNATIVĂ A LITERATURII ROMÂNE BUCHAREST, CARTEA ROMÂNEASCĂ, 2011, 448 P..
          Autori: .


18.  RECENZII - ANGELO MITCHIEVICI, UMBRELE PARADISULUI. SCRIITORI ROMÂNI ŞI FRANCEZI ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ. BUCHAREST, HUMANITAS, 2011, 572 P..
          Autori: .


19.  RECENZII - ANDREI OIŞTEANU, NARCOTICE ÎN CULTURA ROMÂNĂ. ISTORIE, RELIGIE ŞI LITERATURĂ, EDIŢIE ILUSTRATĂ, POLIROM, IAŞI, 2010, 504 P. (EDIŢIA A II-A, REVĂZUTĂ, ADĂUGITĂ ŞI ILUSTRATĂ, 2011, 568 P.).
          Autori: .


20.  RECENZII - GISÈLE VANHESE, LUCEAFĂRUL DE MIHAI EMINESCU. DUMNEZEU PORTRETUL DIN UMBRĂ, EDIŢIILE UNIVERSITĂŢII DE DIJON, COLECŢIA "SCRIPTURI", DIJON, 2011, 130 P. / LUCEAFĂRUL DE MIHAI EMINESCU. PORTRAIT D’UN DIEU OBSCUR, ÉDITIONS UNIVERSITAIRES DE DIJON, COLLECTION « ÉCRITURES », DIJON, 2011, 130 P..
          Autori: .


21.  RECENZII - 20 DE ANI DUPĂ PRĂBUŞIREA COMUNISMULUI. AŞTEPTĂRI, REALIZĂRI ŞI DEZILUZII DIN 1989, NICOLAS HAYOZ, LESZEK JENISEŃ AND DANIELA KOLEVA (EDS.), BERN; NEW YORK: PETER LANG, 2011, 679 P..
          Autori: .


22.  RECENZII - LUCIAN BOIA, „GERMANOFILII” – ELITA INTELECTUALĂ ROMÂNEASCĂ ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIL (2009), BUCURESTI, EDITURA HUMANITAS, COL. „SERIILE DE AUTOR”, 2010, 375 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă