Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
  Articol:   PREFAŢĂ / FÖRORD.

Autori:  ÅSA APELKVIST, ŞTEFAN GENCĂRĂU, SANDA TOMESCU BACIU.
 
       
         
  Rezumat:  I denna volym, framförallt i den första delen, återfinns olika problemställningar och synpunkter gällande språk, kultur och litteratur i allmänhet som skandinaviska, rumänska - (och tillsammans med dessa, franska och tyska) - forskare och universitetsanställda bidragit med. För Sveriges och Norges del kommer bidragen från den vid Lunds universitet sig befinnande rumänska sektionens konferens på Marstrand år 2007. En liknande konferens hålls varje år och det finns två förklaringar till detta. I första hand kan den anordnas tack vare det intresse som finns på universiteten i Sverige och Danmark för romanska språk, och särskilt då för det rumänska språket. På ett utmärkande sätt odlas detta intresse för rumänska språket oavbrutet av universitetslektor Coralia Ditvall som medverkar till att sprida rumänskan i de skandinaviska länderna. Tack vare Coralia Ditvall samlas årligen på Marstrand lektorer och professorer i rumänska språket, lingvister, översättare och specialister inom media och kommunikation, prestigefyllda namn från hela Skandinavien. Förutom dessa finns också de rumänska deltagare som bjudits in till konferensen.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă