Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  PREFAŢĂ / FÖRORD.
          Autori: ÅSA APELKVIST, ŞTEFAN GENCĂRĂU, SANDA TOMESCU BACIU.


2.  RELAŢIA PROFESOR – STUDENT ONLINE: MAI APROAPE PRIN CURSURI IT DECÂT PRIN CURSURI DE ZI?!.
          Autori: CORALIA DITVALL.


3.  SE, ET ORD UTEN INNHOLD? / SE, UN CUVÂNT FĂRĂ CONŢINUT?.
          Autori: ARNE HALVORSEN.


4.  ACTA COMPARATIONIS LITERARUM UNIVERSARUM (ACLU). CONTRIBUŢIA NORDICĂ.
          Autori: SANDA TOMESCU BACIU.


5.  FUNDERINGAR OM TOLKNING / REFLECŢII ASUPRA INTERPRETĂRII .
          Autori: TINA LUNDBERG.


6.  NAŢIONALISM ŞI IDENTITATEA NAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA.
          Autori: MIKAELA BILLSTRÖM.


7.  SUBTILITĂŢI ALE SUBTITRĂRII.
          Autori: JOSEFINE LIFTIG.


8.  TIPOGRAFIA ÎN SERVICIUL IDEOLOGIEI. ZIARELE ÎNAINTE ŞI DUPĂ PRELUAREA COMUNISTĂ.
          Autori: ARINA STOENESCU.


9.  PREOCUPĂRILE LEXICOGRAFICE ALE LUI ALF LOMBARD. DICŢIONARUL ROMÂN-FRANCEZ. .
          Autori: IOANA ANGHEL, NICOLAE MOCANU.


10.   KODE-WECHSEL UND DIE BEDEUTUNG LEXIKALISCHER ANPASSUNG / ALTERNANŢA CODULUI ŞI IMPORTANŢA ADAPTĂRII LEXICALE.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU.


11.  L’ÉCRITURE DE LA MARGINALISATION. LA MARGINALISATION DE L’ÉCRITURE CHEZ J.M.G. LE CLÉZIO ET GÖRAN TUNSTRÖM / LITERATURA MARGINALIZĂRII. MARGINALIZAREA LITERATURII LA J.M.G. LE CLEZIO ŞI GÖRAN TUNSTRÖM.
          Autori: ROXANA GULICIUC.


12.  ÜBER DIE VEREINFACHUNG DES FLEXIONSSYSTEMS UND DIE FIXIERUNG DER WORTSTELLUNG IN DEN GERMANISCHEN SPRACHEN / DESPRE SIMPLIFICAREA SISTEMULUI FLEXIONAR ŞI STABILIREA ORDINII CUVINTELOR ÎN LIMBILE GERMANICE.
          Autori: ATTILA KELEMEN.


13.  YGGDRASIL ŞI NORNII – SAU AXIS MUNDI ŞI TIMPUL.
          Autori: RENATA MARIA RUSU.


14.  PERSONAJELE PRINCIPALE FEMININE ÎN KRISTIN LAVRANSDATTER DE SIGRID UNDSET ŞI ÎN FRAŢII JDERI DE MIHAIL SADOVEANU.
          Autori: ANNAMARIA STAN.


15.  ETUDE ÉTYMOLOGIQUE ET PHONOLOGIQUE DE L’EMPRUNT ITALIEN GIARDINO DU FRANÇAIS JARDIN. DE L’IMPORTANCE DE LA QUANTITÉ CONSONANTIQUE DANS LE SYSTEME ITALIEN / UN STUDIU ETIMOLOGIC ŞI FONETIC AL CUVÂNTULUI ITALIAN ÎMPRUMUTAT GIARDINO DIN FRANŢUZESCUL JARDIN. DESPRE IMPORTANŢA CANTITĂŢII CONSONANTICE ÎN SISTEMUL ITALIAN.
          Autori: SOPHIE SAFFI.


16.  VERSO IL CRISTO COSMICO / ÎNSPRE HRISTOS CEL COSMIC.
          Autori: MARCO MARTINI.


17.  PE URMELE SENSIBILITĂŢII POSTMODERNE (ROMANUL ÎN EPOCA REPRODUCERII ELECTRONICE).
          Autori: SANDA BERCE.


18.  PROMOTORUL INTERNETULUI AL JEANETTEI WINTERSON THE.POWERBOOK.
          Autori: ALINA PREDA.


19.  1900. COCAINA: „COCO”, „LA REINE DE MONTMARTRE”.
          Autori: ANDRADA FĂTU-TUTOVEANU.


20.   EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE DER ROMANISTIK – DIE ŞCOALA LINGVISTICĂ DIN CLUJ VON DER ŞCOALA ARDELEANĂ BIS CONSTANTIN LACEA / O CONTRIBUŢIE LA ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI - ŞCOALA LINGVISTICĂ DIN CLUJ ŞI ŞCOALA ARDELEANĂ A LUI CONSTANTIN LACEA .
          Autori: RUDOLF WINDISCH.


21.  PROMOVAREA TURISMULUI CULTURAL VĂZUTĂ CA UN REGISTRU HIBRID.
          Autori: ANIȘOARA POP.


22.  AVATARURILE UNEI TRADUCERI HERMENEUTICE. R. OTTO - DESPRE NUMINOS.
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


23.  TEORIE LITERARĂ: O TRECERE ÎN REVISTĂ / LA THEORIE NARRATIVE: UNE ENQUÊTE.
          Autori: ADINA-MARIA MEZEI.


24.  INFERN: O PARALELĂ ÎN ISTORIE.
          Autori: CĂTĂLIN DEHELEAN.


25.  METAFORE DESPRE BANI.
          Autori: LOREDANA FRĂŢILĂ.


26.  ATAŞAMENTE MULTIPLE ŞI LANŢURI ÎN PROPOZIŢIILE GERUNDIVE ROMÂNEŞTI.
          Autori: ADRIANA TODEA.


27.  LA MÉTAPHORE DANS LE DISCOURS PROVERBIAL / METAFORA ÎN DISCURSUL PROVERBIAL.
          Autori: OANA AURELIA GENCĂRĂU.


28.  RECENZIE - G.G. NEAMŢU, LA THÉORIE ET LA PRATIQUE DE L’ANALYSE GRAMMATICALE. DISTINCTIONS, DISTINCTIONS / G.G. NEAMŢU, TEORIA ŞI PRACTICA ANALIZEI GRAMATICALE. DISTINCŢII, DISTINCŢII.
          Autori: SIMION RĂCHIŞAN.


29.  RECENZIE - „STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”.
          Autori: DANIELA-ELENA DUCA.


30.  RECENZIE - SILVIA DITVALL, ARON.
          Autori: DANIELA-ELENA DUCA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă