Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
  Articol:   TRADUCĂTOARE ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / TRADUCTRICES ROUMAINES AU XIXE SIECLE.

Autori:  ILEANA MIHAILA.
 
       
         
  Rezumat:  Traducătoare române în secolul al XIX-lea. Studiul de față își propune să prezinte succint viața și activitatea câtorva dintre cele mai reprezentative traducătoare care și-au legat numele de pătrunderea în versiune românească a unei bogate serii de opere aparținând literaturii europene. Opțiunea unora dintre ele pentru literatura feminină, adesea legată de activitatea lor publicistică sau în domeniul învățământului, este reliefată în măsura în care este considerată relevantă. Un interes deosebit este acordat publicării nu doar în volume, ci și în presa vremii a acestor traduceri, sau a reprezentării lor pe scenele românești.

Cuvinte cheie: traducătoare, literatură feminină, francofonie, intermediari culturali, statutul femeii, educația fetelor, Catinca Sâmboteanca, Constanţa Dunca-Schiau, Maria Flechtenmacher.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă