Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
         
   
1.  SIONISM ŞI CONŞTIINŢA DE GEN: CAZUL FEMEILOR EVREICE DIN ROMÂNIA ANTEBELICĂ / ZIONISM AND GENDER AWARENESS: A CASE STUDY OF JEWISH WOMEN IN PRE-WAR ROMANIA.
          Autori: BIANCA DORIS BRETAN.


2.  NADINE GORDIMER: SCRIITURA DINCOLO DE PERIOADA APARTHEID / NADINE GORDIMER: WRITING BEYOND APARTHEID.
          Autori: LUIZA CARAIVAN.


3.  INFLUENŢE DE GEN ÎN CARNETUL AURIU DE DORIS LESSING / GENDER INFLUENCES IN DORIS LESSING’S THE GOLDEN NOTEBOOK.
          Autori: ELISABETA SIMONA CATANĂ.


4.  O POETA IN VREMURI DE RESTRIȘTE : NINA CASSIAN / UNE POÉTESSE EN TEMPS DE DÉTRESSE: NINA CASSIAN.
          Autori: CORINA CROITORU.


5.  SCRIITOARE POLONEZE ȘI INFLUENȚA ACESTORA ASUPRA ACTIVITĂȚII PUBLICE A FEMEILOR. CAZUL JÓZEFA KISIELNICKA ȘI ELIZA ORZESZKOWA / POLISH FEMALE WRITERS AND THEIR INFLUENCE ON WOMEN’S PUBLIC ACTIVITY. THE CASES OF JÓZEFA KISIELNICKA AND ELIZA ORZESZKOWA.
          Autori: MALGORZATA DAJNOWICZ.


6.  MARGUERITE YOURCENAR SAU ESTE SCRIITURA DE GENUL MASCULIN? / MARGUERITE YOURCENAR OU L’ÉCRITURE EST-ELLE DE GENRE MASCULIN ?.
          Autori: ALINA SILVANA FELEA.


7.  RAȚIUNE ȘI POLITICI MATRIMONIALE ÎN LUNGUL SECOL AL XVIII-LEA / REASON AND MATRIMONIAL POLITICS IN THE LONG EIGHTEENTH CENTURY.
          Autori: MARÍA JESÚS LORENZO-MODIA.


8.  TRADUCĂTOARE ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / TRADUCTRICES ROUMAINES AU XIXE SIECLE.
          Autori: ILEANA MIHAILA.


9.  THE BATTLE-GROUND DE ELLEN GLASGOW: UN ROMANT DE PLANTAȚIE NECONVENȚIONAL / ELLEN GLASGOW’S THE BATTLE-GROUND: AN UNCONVENTIONAL PLANTATION ROMANCE.
          Autori: IULIA ANDREEA MILICĂ.


10.  DIDACTICISMUL ŞI CĂUTAREA FEMINISTĂ: CAZUL DOAMNA DALLOWAY ŞI BEIRUT 75 / DIDACTICISM AND THE FEMINIST QUEST: THE CASE OF MRS. DALLOWAY AND BEIRUT 75.
          Autori: TAREK MUSLEH.


11.  STRUCTURILE DE PUTERE ALE IMAGINARULUI EROTIC ÎN OPERA APHREI BEHN ȘI A LUI JOHN WILMOT, CONTE DE ROCHESTER / THE POWER STRUCTURES OF EROTIC IMAGINATION IN THE POETRY OF APHRA BEHN AND JOHN WILMOT, EARL OF ROCHESTER.
          Autori: AMELIA PRECUP.


12.  DE LA IBSEN LA BECKET: ASPECTE ALE CONDIȚIEI UMANE / FROM IBSEN TO BECKETT: ASPECTS OF HUMAN CONDITION.
          Autori: ANAMARIA CIOBANU.


13.  DON JUAN-UL LUI BYRON, DEGHIZAT: NICI DANDY, NICI LIBERTIN / BYRON’S DON JUAN IN DISGUISE: NEITHER DANDY NOR LIBERTINE.
          Autori: ROXANA CRUCEANU.


14.  ÎNCĂLCAREA LEGILOR OSPITALITĂŢII ÎN ODISEEA HOMERICĂ / LA TRASGRESSIONE DELLE LEGGI DELL’OSPITALITÀ NELL’ODISSEA OMERICA.
          Autori: MARIA-LUIZA DUMITRU OANCEA.


15.  NOTE ASUPRA UNEI DORINȚE SUPREME: POEZIA ȘI LUMEA CA NEFERICIRE ÎN OPERA LUI WALLACE STEVENS / NOTES TOWARD A SUPREME DESIRE: WALLACE STEVENS, POETRY AND THE WORLD AS MALHEUR.
          Autori: OCTAVIAN MORE.


16.  IDENTITĂȚI ÎN MIGRAȚIE: SCRIITORI ANGLOFONI ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ / IDENTITIES IN MIGRATION: ANGLOPHONE WRITERS IN CONTEMPORARY ROMANIA.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


17.  STILURI DE CONSTRUIRE ȘI SACI DE IUTĂ ÎN ROMANUL ILLYWHACKER DE PETER CAREY / BUILDING STYLES AND HESSIAN BAGS IN PETER CAREY’S ILLYWHACKER.
          Autori: CLAUDIA NOVOSIVSCHEI.


18.  MINORITATEA MODEL: RECUNOAȘTERE SAU MECANISM DE CONTROL? / MODEL MINORITY: ACKNOWLEDGEMENT OR SUBJECTION?.
          Autori: OANA-MEDA PĂLOŞANU.


19.  DE LA EXPERIENŢĂ LA CONTEMPLAŢIE ÎN ESEURILE LUI MIRCEA ELIADE / FROM EXPERIENCE TO CONTEMPLATION IN MIRCEA ELIADE’S ESSAYS.
          Autori: MAGDA WÄCHTER.


20.  COMUNITĂŢI UTOPICE ENGLEZEŞTI ÎN SECOLUL AL XVII-LEA / COMMONWEALTHS UTOPIQUES ANGLAIS AU XVIIE SIECLE.
          Autori: CORIN BRAGA.


21.  O NOUĂ PRIVIRE ASUPRA UNEI DEZBATERI CARE A MARCAT LINGVISTICA ÎN FRANŢA LA MIJLOCUL SECOLULUI AL-XX-LEA (LE FRANÇAIS MODERNE, 1950-1960) / NOUVEAU REGARD SUR UN DÉBAT QUI A MARQUÉ LA LINGUISTIQUE EN FRANCE AU MILIEU DU XXE SIÈCLE (LE FRANÇAIS MODERNE, 1950-1960).
          Autori: LOUIS BEGIONI, ALVARO ROCCHETTI.


22.  RECENZIE - JOHN STUART MILL, SUPUNEREA FEMEILOR , TRANS. CRISTINA DUMITRU, INTRODUCTORY STUDY BY MIHAELA MUDURE, CLUJ-NAPOCA, EDITURA LIMES, 2013, 155 P.
          Autori: OCTAVIAN MORE.


23.  RECENZIE - SIMONA ELISABETA CATANĂ - PLAYING GAMES WITH FICTION: THE PAST IN PETER ACKROYD’S WORK. BUCUREŞTI: ARS DOCENDI, 2011. 270 PP.
          Autori: ALINA-ELENA ONEŢ.


24.  RECENZIE - IULIA ANDREEA MILICĂ, STUDIES IN AMERICAN LITERATURE, IAȘI: DEMIURG, 2013, 277P.
          Autori: AMELIA PRECUP.


25.  RECENZIE - HORTENSIA PÂRLOG, BRÎNZEU, PIA, AND PÂRLOG, ABA-CARINA. TRANSLATING THE BODY. INSTITUTUL EUROPEAN. IASI, 2009. 461 PP.
          Autori: CAMELIA TEGLAȘ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă