Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   LA TERMINOLOGIE LINGUISTIQUE FACE AUX PHÉNOMÈNES DISCURSIFS / TERMINOLOGIA LINGVISTICĂ FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU FENOMENELE DISCURSIVE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Terminologia lingvistică față în față cu fenomenele discursive. Acest articol abordează meta-pragmatica și analizează câteva momente cruciale în procesul de caracterizare a lingvisticii, în cadrul cărora fenomenele discursului natural, care au fost ignorate în conceptualizara gramaticală, au dat naștere, în mod inevitabil, unei noi terminologii, deschise fenomenelor discursive. Prin intermediul noilor termeni, noii gramatici sau chiar a analizei discursului propuse la începutul acesteia, analiza dezvăluie faptul că atitudinile înspre noi fenomene discursive, în special înspre discursul oral, sunt aprecieri negative asupra acelor fenomene. Prin urmare, termeni precum interjecție, apoziție, dislocare, cuvânt predicativ, sintagmă-adverb, incidență, sintagmă discursivă, secvență neterminată, porniri false etc., sunt dovada definirii fenomenelor ca breșe în normele consacrate și în funcțiile gramaticale. Totuși, acestea sunt fenomene naturale ale discursului care, succedând modelele gramaticale, vor fi reconsiderate funcții sau structuri discursive de către modelele descriptive ale discursului.

Cuvinte cheie: meta-pragmatică, categorisire lingvistică, terminologie lingvistică, funcții gramaticale, funcții discursive
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă