Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  CARMEN VLAD, 50 DE ANI DE CARIERA / CARMEN VLAD, 50 ANS DE CARRIÈRE.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


2.  DE LA DISTINCTION ET DE LA DISCRETION EN LINGUISTIQUE / DISTINCŢIE ŞI DISCREŢIE ÎN LINGVISTICĂ.
          Autori: .


3.  PUBLICATIONS DE CARMEN VLAD / CARMEN VLAD: PUBLICAŢII.
          Autori: .


4.  INTERACTION ET CONSTRUCTION DE L’ÉTHOS (LE DÉBAT ROYAL-SARKOZY À LA PRÉSIDENTIELLE 2007) / INTERACȚIUNEA ȘI CONSTRUCȚIA ETHOSULUI (DEZBATEREA ROYAL-SARKOZY LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN 2007).
          Autori: .


5.  LE TRAITEMENT MÉDIATIQUE DES SUICIDES À FRANCE TÉLÉCOM DE MAI-JUIN À MI-AOÛT 2009: LA LENTE ÉMERGENCE DE LA RESPONSABILITÉ DU MANAGEMENT DANS LES SUICIDES EN LIEN AVEC LE TRAVAIL / MEDIATIZAREA SINUCIDERILOR LA FRANCE TÉLÉCOM: MANIFESTAREA LENTĂ A RĂSPUNDERII MANAGEMENTULUI ÎN CAZUL SINUCIDERILOR ASOCIATE CU LOCUL DE MUNCĂ.
          Autori: .


6.  ANALYSE DU MATÉRIEL SÉMIOTIQUE MIS AU SERVICE DE LA PERSUASION DANS LE DÉBAT ÉLECTORAL TÉLÉVISÉ / ANALIZA MATERIALULUI SEMIOTIC CU SCOP PERSUASIV ÎN DEZBATERILE ELECTORALE.
          Autori: .


7.  LA PRATIQUE DES INSULTES À L’ÂGE DE L’ADOLESCENCE / PRACTICAREA INSULTELOR LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI.
          Autori: IULIA MATEIU-INDREA.


8.  DIRE OU NE PAS DIRE? ANALYSE DES HÉSITATIONS DANS UN DIALOGUE DE FILM: «LE GENOU DE CLAIRE» D’ÉRIC ROHMER / A SPUNE SAU A NU SPUNE? ANALIZA EZITĂRILOR ÎNTR-UN DIALOG DIN FILMUL „LE GENOU DE CLAIRE” DE ÉRIC ROHMER.
          Autori: .


9.  CONSTRUIRE DES UNIVERS AVEC UN COMME COMPARATIF / CONSTRUIND UNIVERSURI CU COMPARATIVUL COMME.
          Autori: .


10.  ENUNȚURI INTEROGATIVE ȘI EXCLAMATIVE ÎN STILUL INDIRECT LIBER. O ABORDARE REFERENȚIALĂ.
          Autori: ŞTEFAN OLTEAN.


11.  LA TERMINOLOGIE LINGUISTIQUE FACE AUX PHÉNOMÈNES DISCURSIFS / TERMINOLOGIA LINGVISTICĂ FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU FENOMENELE DISCURSIVE.
          Autori: .


12.  TIPURI DE DISCURS ÎN CADRUL UNEI POETICI GENERALE / LES GENRES DE DISCOURS DANS LES CADRES D’UNE POÉTIQUE GÉNÉRALE. PRÉLIMINAIRES À UNE ÉTUDE DES GENRES DE LA PRESSE ÉCRITE.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


13.  LE TEXTE ICEBERG ET LA PERSPECTIVE SÉMIOTIQUE DE LA TYPOLOGIE TEXTUELLE / TEXTUL ICEBERG ȘI PERSPECTIVA SEMIOTICĂ ASUPRA TIPOLOGIEI TEXTULUI.
          Autori: .


14.  LE BILLET D’HUMEUR - UNE APPROCHE INTERCULTURELLE / RUBRICA UMORISTICĂ – O ABORDARE INTERCULTURALĂ.
          Autori: ANDRA TEODORA CATARIG.


15.  PROSPETTIVE SULL’ENUNCIAZIONE NEL TESTO NARRATIVO, DALL’APPROCCIO STRUTTURALISTA ALLA VISIONE SCAPOLINE / PERSPECTIVE ASUPRA ENUNȚĂRII ÎN TEXTELE NARATIVE: DE LA ABORDĂRILE STRUCTURALISTE LA VIZIUNEA SCAPOLINE.
          Autori: ANAMARIA COLCERIU.


16.  LA POLÉMIQUE – UNE FORME PARTICULIÈRE DE COMMUNICATION CONFLICTUELLE / POLEMICA – O FORMĂ PARTICULARĂ A COMUNICĂRII CONTRADICTORII.
          Autori: DACIANA VLAD.


17.  LE DÉBAT TÉLÉVISÉ OU LA CRISE DE LA POLITIQUE / DEZBATEREA TELEVIZATĂ SAU CRIZA POLITICĂ.
          Autori: .


18.  ANALYSE DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DISCURSIVE DU BLOGUE ÉCOLOGISTE / ANALIZA ETEROGENITĂȚII DISCRUSIVE A BLOGULUI ECOLOGIST.
          Autori: .


19.  ANALYSE DES INTERACTIONS DIDACTIQUES EN CLASSE DE FLE / ANALIZA INTERACȚIUNILOR LA CURSURILE DE PREDARE A LIMBII FRANCEZE CA LIMBĂ STRĂINĂ.
          Autori: .


20.  LE CENTRE DE LINGUISTIQUE ROMANE ET ANALYSE DU DISCOURS / CENTRUL DE LINGVISTICĂ ROMANICĂ ŞI ANALIZA DISCURSULUI.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA, IULIA MATEIU-INDREA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă