Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   O ANALIZĂ CONTRASTIVĂ A PROVERBELOR CONSTRUITE CA ŞI FRAZE ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ, ROMÂNĂ, RUSĂ.

Autori:  DORINA ZAHARESCU.
 
       
         
  Rezumat:  După o trecere în revistă a conceptului de frază, articol își propune să analizeze din punct de vedere sintactic, frazele paremiologiece care apar în dicționarele de proverbe în limbile: engleză, română, rusă, cât și unitățile independente, aparte de proverbele construite ca și propoziții simple sau complexe. La nivel paremiologic am subliniat în cele trei limbi apariția combinației de cuvinte reprezentate de 1) expresii substantivale fără predicat, 2) expresii verbale ce includ construcții infinitivale și 3) expresii adjectivale care au ca termen principal un adjectiv. La nivel paremiologic, organizarea frazeologică are o importanță aparte deoarece în baza relației care reiese din combinarea celor două elemente, determinat și determinant, sunt create principalele figuri de stil întâlnite în proverbe, metafora și comparația.

Cuvinte cheie: paremiologie, paremiologic, expresii proverbiale, frazeologie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă