Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   VOCALELE [N] ŞI [I] ÎN UNELE SUBDIALECTE UCRAINENE DIN MARAMUREŞ / VOCALELE [Ы] ŞI [I] ÎN UNELE DIALECTE ALE LIMBI UCRAINIENE VORBITE ÎN MARAMUREŞ.

Autori:  IOAN HERBIL.
 
       
         
  Rezumat:  Acest articol descrie vechile sunete [ы] și [i], diferite în dialectele din Rona de Sus și Remeți. (toate locurile pe care sunetul[ы] le ocupă în vocabularul dialectelor vorbite în satele de odinioară, au fost analizate într-un alt studiu; aici, în acest articol prezentăm doar rezultatele). În cele ce urmează, am dat exemple particulare ale subdialectului ucrainean vorbit în Remeți.Mai întai, sunt prezentate pozițile pe care sunetul [ы] le ocupă, așa cum apar în textele dialectale a subdialectului ucrainean vorbit în Rona de Sus. Aceste texte au fost adunate de N. Pavliuc și I. Robciuc. Analizând acest aspect, autorul aduce în discuție existența sunetului ucrainean [y] ” și face o comparație între procesul respectiv și situațiile în care subdialectele ucrainene au fost studiate.Concluzia autorului este că în cele două subdialecte sunetul [ы] este o continuare a vechiului sunet rusesc [ы], în timp ce vechiul sunet [i] are întrebuințări diferite: pe de-o parte în subdialectul vorbit în Rona de Sus a devenit [ы]; pe de altă parte în subdialectul vorbit în Remeți s-a transformat în sunetul ucrainean [y].Astfel, există două sisteme de foneme vocalice accentuate. În subialectul din Rona de Sus un sistem compus din șase foneme vocalice [i, е, а, о, у, ы], în timp ce subdialectul din Remeți putem observa un sistem compus din șapte foneme vocalice [i, и, е, а, о, у, ы].

Cuvinte cheie: subdialecte ucrainiene trans-carpatice vorbite în Remeți și Rona de Sus, sunete vechi [ы] si [i], limba rusă veche, foneme vocalice în subdialectele vorbite în Rona de Sus și Remeți.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă