Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   УСТОЙЧИВЫЕ ЕДИНИЦЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА / CAPACITĂŢI INTELECTUALE UMANE REFLECTATE ÎN FRAZĂ.

Autori:  KATALIN BALÁZS.
 
       
         
  Rezumat:  Modul de a gândi, sfera mentală, ambele sunt reflectate în vocabularul și frazeologia unei limbi. În articolul ce urmează am supus analizei două aspecte ale modului de a gândi, mai exact funcționarea activității mentale și caracteristicile abilităților mentale, accentuând-o pe cea din urmă prin stabilirea contrastului celor două concepte: inteligență – incultură și gruparea particularităților lingvistice conform criteriului care permite materializarea celor două concepte menționate anterior. Folosirea repetată a lexemelor: cap, creier, frunte, minte, gând, idee ce intră în stuctura expresiilor, precum și existența substituienților metaforici ai lexemului “cap” dă o mai mare expresivitate expresiilor. Analizând structura lor putem observa că acele expresii care exprimă activități mentale (cu înteles de “a gândi”, “a realiza”, “a înțelege” ) verbele care predomină sunt (держать в голове, быть на уме, невыходить из головы). În expresiile care descriu abilități intelectuale din punct de vedere al calității putem observa utilizarea predonderentă a structurilor adjectivale (пустая голова, светлая голова, чугунная голова). Evidențierea acestor aspecte este importantă nu numai pentru a exemplifica abilitățile intelectuale dar și pentru a reflecta concepția despre lume prin aceste particularități lingvistice.

Cuvinte cheie: nivelul capacității intelectuale, activități mentale, modalități, expresii, structuri verbale, structuri adjectivale.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă