Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   REALITATEA PARALOGISMULUI SUBSTANȚEI ÎN MUZICA DE VIOARĂ, CAZUL«CHACONNEI ÎN SOL MINOR ». O CIRCULARITATE FENOMENOLOGICĂ A IDEII DE ''''FRUMUSEȚE'''' A SUNETULUI PE LINIA BACH - VITALI - HEIFETZ / THE REALITY OF THE SUBSTANCE’S PARALOGISM IN VIOLIN MUSIC, THE „CHACONNE IN G MINOR” CASE. A PHENOMENOLOGIC CIRCULARITY ON THE IDEA OF ‚BEAUTY’ IN THE SOUNDS – THE LINE BACH – VITALI - HEIFETZ.

Autori:  MARIA-ROXANA BISCHIN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2019.2.03

Published Online: 2019-12-10
Published Print: 2019-12-20
pp. 45-65
VIEW PDF: FULL PDF

Scopul acestui articol este de a dezvolta o cercetare la limita dintre estetica muzicală și fenomenologia muzicii. Investigând Critique of the Pure Reason și unele surse cu privire la Johann Sebastian Bach și Antonio Tomaso Vitali, s-a observant o legătură aproape naturală între ideea de „substanță” descrisă de Kant și ideea de „substanță” din muzica de vioară. Immanuel Kant nu a formulat în sine un paralogism al substanței, ci noi propunem acest concept pentru a creiona legătura dintre principiul substanței și expresia muzicală. Am transpoziționat ideea de substanță în muzica de vioară. Deși opera lui Kant apare după primele manifestări muzicale ale Barocului (Bach-Vitali), am considerat că perspectiva noastră ar fi mult mai interesantă dacă am fixa un paralogism al substanței în compoziția numită Chaconne. Chaconne este o compoziție a Barocului, dar care devine mult mai cunoscută prin măiestria și artificiile sonore pe care le vor executa violoniștii. Există chiar o dezbatere misterioasă ce începe cu cazul Partitei no. 2 realizată de Bach și transformată de către Vitali în Chaconne în sol minor. Structurile cromatice sunt complexe și sunt capabile să unifice sunetele ce pot exprima durerea, tăcerea și tandrețea prin perfecțiunea celor mai rapide sunete. Pentru conștiință, există o simetrie a trăirilor în cazul Chaconnei- deoarece Eul poate să atingă cele mai dureroase sentimente, pentru ca apoi să atingă pragurile de vindecare și de liniștire prin puterea sunetelor activate de corzi. Începând cu premisa că sunetele au o forță incredibilă asupra manifestărilor faptelor trăite ale conștiinței, vom vedea cum Chaconne funcționează și se leagă de la sine de paralogismul substanței propus de către noi.

Cuvinte cheie: „Frumusețe”, sunete, tradiție, substanță, fenomene sonore, Kant, Vitali, Heifetz, Bach, Chaconne, sol minor, re minor, Partita no. 2, simetrie, conștiință.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă