Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
         
   
1.  CARACTERE FEMININE ÎN GENUL SERAGLIO: SCHIMBAREA ANTURAJULUI SOCIAL ȘI AL SPAȚIULUI PUBLIC PENTRU FEMEI PE PARCURSUL SECOLULUI AL 18-LEA / FEMALE CHARACTERS IN SERAGLIO GENRE: CHANGING SOCIAL MILIEU AND PUBLIC SPACE FOR WOMEN DURING THE EIGHTEENTH CENTURY.
          Autori: OAK JOO YAP.


2.  ÎNTÂLNIREA COPIILOR CU SUNETUL PIANULUI ÎN CADRUL LECȚIILOR DE MUZICĂ LA CLASA A 5-A ELEMENTARĂ, ÎN ANII 1960 / GETTING ACQUAINTED WITH THE SOUND OF THE PIANO IN THE HUNGARIAN 5TH GRADE ELEMENTARY SCHOOL MUSIC LESSONS DURING THE 1960S.
          Autori: HENRIETT KISS.


3.  REALITATEA PARALOGISMULUI SUBSTANȚEI ÎN MUZICA DE VIOARĂ, CAZUL«CHACONNEI ÎN SOL MINOR ». O CIRCULARITATE FENOMENOLOGICĂ A IDEII DE ''''FRUMUSEȚE'''' A SUNETULUI PE LINIA BACH - VITALI - HEIFETZ / THE REALITY OF THE SUBSTANCE’S PARALOGISM IN VIOLIN MUSIC, THE „CHACONNE IN G MINOR” CASE. A PHENOMENOLOGIC CIRCULARITY ON THE IDEA OF ‚BEAUTY’ IN THE SOUNDS – THE LINE BACH – VITALI - HEIFETZ.
          Autori: MARIA-ROXANA BISCHIN.


4.  TIPARE CONTEMPORANE ȘI TRADIȚIONALE ÎN CREAȚIA VOCALĂ A LUI BRUNO MADERNA / CONTEMPORARY AND TRADITIONAL PATTERNS IN BRUNO MADERNA’S VOCAL WORKS.
          Autori: IOANA BADIU-AVRAM.


5.  CELE MAI SEMNIFICATIVE INFLUENȚE MUZICALE ASUPRA COMPOZITORILOR ROMÂNI DIN TIMPUL ANILOR DE STALINIZARE / THE MOST SIGNIFICANT MUSICAL INFLUENCES ON ROMANIAN COMPOSERS DURING THE STALINIZATION YEARS.
          Autori: LOIS PAULA VĂDUVA.


6.  ORIGINEA ȘI DEZVOLTAREA CÂNTĂRII CORALE BISERICEȘTI ÎN ȚĂRILE ROMÂNE ȘI TRANSILVANIA. PERSPECTIVE MUZICOLOGICE / HERKUNFT UND ENTWICKLUNG DES KIRCHLICHEN CHORGESANGS IN DEN RUMÄNISCHEN LÄNDERN UND SIEBENBÜRGEN. MUSIKOLOGISCHE PERSPEKTIVEN / ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CHURCH CHORAL SINGING IN THE ROMANIAN COUNTRIES AND TRANSYLVANIA. MUSICOLOGICAL PERSPECTIVES.
          Autori: MIHAI BRIE.


7.  INFLUENȚA REFORMEI HRYSANTICE ÎN MUZICA BISERICEASCĂ DIN TRANSILVANIA/ THE INFLUENCE OF THE HRYSANTIC REFORM ON THE RELIGIOUS CHURCH MUSIC IN TRANSYLVANIA.
          Autori: DANIEL MOCANU.


8.  STUDIU ASUPRA EFICIENȚEI MUZICOTERAPIEI ȘI TERAPIEI PRIN JOC ȘI ARTĂ LA COPIII SPITALIZAȚI CU BOLI CRONICE / A STUDY OF THE EFFICIENCY OF MUSIC THERAPY, ART AND PLAY THERAPY ON HOSPITALIZED CHILDREN DIAGNOSED WITH CHRONIC ILLNESSES.
          Autori: LOIS PAULA VĂDUVA, ANNAMARIA BALLA.


9.  ANALIZA COMPARATĂ A NOCTURNELOR ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR FRYDERYK CHOPIN ŞI JOHN FIELD / COMPARATIVE ANALYSIS OF FRYDERYK CHOPIN’S AND JOHN FIELD’S NOCTURNES PART II – CONTINUE FROM PREVIOUS ISSUE.
          Autori: TÍMEA SZILVESZTER.


10.  THE RELATIONSHIP BETWEEN POETRY AND MUSIC IN THE MÉLODIES OF REYNALDO HAHN.
          Autori: NOÉMI KARÁCSONY.


11.  VERSURI DE ENDRE ADY ÎN CREAȚIA COMPONISTICĂ A LUI LÁSZLÓ HALMOS / THE ENDRE ADY POEMS FEATURED WITHIN LÁSZLÓ HALMOS’ OEUVRE.
          Autori: ÉVA PÉTER.


12.  CINCI SCHIȚE PENTRU PIAN. O LUCRARE AVANGARDISTĂ DE PÉTER VERMESY / FIVE SKETCHES FOR PIANO. AN AVANT-GARDE WORK OF PÉTER VERMESY.
          Autori: ATTILA FODOR.


13.  INTERPRETATIVE-ANALYTICAL HYPOSTASES IN “SEPT FRAGMENTS DE TRISTAN TZARA” FOR VOICE AND PIANO BY ADRIAN POP / IPOSTAZE INTERPRETATIV-ANALITICE IN „SEPT FRAGMENTS DE TRISTAN TZARA” (ȘAPTE FRAGMENTE DIN TRISTAN TZARA) PENTRU VOCE ȘI PIAN DE ADRIAN POP.
          Autori: LAVINIA CHERECHES.


14.  FISSURES FOR ENSEMBLE / FISURI PENTRU ANSAMBLU.
          Autori: ÁRON TÖRÖK-GYURKÓ.


15.  POLARIZATION FOR PIANO / POLARIZATION PENTRU PIAN.
          Autori: ÁRON TÖRÖK-GYURKÓ.


16.  SPLINTER(S) FOR VIOLIN / SPLINTER(S) PENTRU VIOARĂ.
          Autori: ÁRON TÖRÖK-GYURKÓ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă