Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   UTILIZAREA MIJLOACELOR COMPUTERIZATE ÎN EVALUAREA VOCALĂ / USAGE OF COMPUTERISED MEANS IN VOCAL ASSESSMENT.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Studiul de faţă investighează implementarea noilor tehnologii în procesul evaluării vocale din cadrul învăţământului muzical-artistic universitar. Unul dintre obiectivele propuse îl reprezintă colectarea informaţiei privind schimbările survenite la vocea cântată în urma instruirii acesteia. Demersul de faţă validează pe deplin cercetările făcute în domeniu, dovedind că instruirea vocală are un efect semnificativ asupra vocii umane, iar urmărirea îndeaproape a cursului dezvoltării acesteia aduce numeroase beneficii atât pentru tinerii cântăreţi, cât şi pentru profesori. Un important avantaj al utilizării mijloacelor TIC îl constituie precizia în urmărirea procesului de dezvoltare vocală, creând şi posibilitatea alcătuirii unor diagrame personalizate privind evoluţia parametrilor vocali. Astfel, mijloacele computerizate deschid noi perspective şi oportunităţi, devenind o modalitate de obiectivizare a performanţelor muzical-artisitce. Un alt factor important este posibilitatea de depistare timpurie a unei posibile dezvoltări eronate ale vocii şi deci, prevenirea acesteia la timp. Lucrarea conţine o prezentare comparativă a traseului grafic evolutiv parcurs de câţiva studenţi de la catedra de canto din cadrul Academiei de Muzică „G. Dima”. Datele analizate aici au fost prelucrate prin intermmediul mijloacelor TIC.

Cuvinte cheie: programe computerizate, sunet, spectograma, formanţi, înălţime, intensitate, parametri vocali, analiză acustică.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă