Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  SECRETELE UNEI CARIERE ÎNDELUNGATE SUNT DISCIPLINA, INTEGRITATEA UMANĂ ŞI MUNCA SMERITĂ, CONTINUĂ / “INTEGRITY, DISCIPLINE AND HUMBLE, CONSTANT HARD WORK – THESE ARE THE SECRETS OF A LONG AND SUCCESSFUL CAREER”.
          Autori: ADÉL FEKETE.


2.  FRUSTRĂRI IDENTITARE. CÂTEVA IDEI ALE COMPOZITORULUI MIHAI MITREA-CELARIANU DESPRE MUZICA ROMÂNEASCĂ / LA FRUSTRATION IDENTITAIRE. QUELQUES IDÉES DE MIHAI MITREA-CELARIANU SUR L’ÉCOLE ROUMAINE DE COMPOSITION / IDENTITARY FRUSTRATIONS. SOME IDEAS OF THE COMPOSER MIHAI MITREA-CELARIANU ABOUT THE ROMANIAN MUSIC.
          Autori: LUANA STAN.


3.  PSALMII GENEVEZI VECHI DE 450 DE ANI ŞI ÎNCERCAREA DE TRADUCERE A LOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ / THE 450 YEARS OLD PSALMS FROM GENEVA AND THE ATTEMPT TO TRANSLATE THEM INTO ROMANIAN.
          Autori: .


4.  PSALMII GENEVEZI ÎN COMPONISTICA CORALĂ MAGHIARĂ / THE GENEVAN PSALMS (1562) IN THE HUNGARIAN CHORAL LITERATURE.
          Autori: ÉVA PÉTER.


5.  iFPH: CONTROLUL LA DISTANŢĂ AL SUNETULUI / iFPH: WIRELESS CONTROL OF SOUND.
          Autori: ADRIAN BORZA.


6.  INVESTIGAREA VALORILOR RELIGIOS ŞI LUGUBRU ÎN LUCRĂRILE PENTRU PIAN AUX CYPRÈS DE LA VILLA D’ESTE – THRÉNODIE I., II. ŞI SURSUM CORDA DE FRANZ LISZT / DIE UNTERSUCHUNG DER WERTE RELIGIOSO UND LUGUBRE IN DEN KLAVIERWERKEN AUX CYPRÈS DE LA VILLA D’ESTE – THRÉNODIE I., II. UND SURSUM CORDA VON FRANZ LISZT / THE INVESTIGATION OF THE VALUES RELIGIOSO AND LUGUBRE IN THE PIANO WORKS AUX CYPRÈS DE LA VILLA D’ESTE – THRÉNODIE I., II. AND SURSUM CORDA BY FRANZ LISZT.
          Autori: .


7.  RECONSIDERAŢII VALORICE ÎN MUZICA „APELOR” LUI FRANZ LISZT / UMWERTUNGEN IN LISZTS WASSER-MUSIK / RECONSIDERATIONS IN LISZT’S „WATERS” MUSIC.
          Autori: .


8.  UNDE DOUĂ UNIVERSURI SE ATING: LIGETI ŞI MUZICA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ / WHERE TWO WORLDS MEET: LIGETI AND ROMANIAN FOLK MUSIC.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


9.  ECOURI EXPRESIONISTE ÎN 3 CÂNTECE DE TOAMNĂ DE DAN VOICULESCU - STRUCTURĂ, STIL, LIMBAJ / EXPRESSIONIST ECHOES IN 3 AUTUMN SONGS BY DAN VOICULESCU - STRUCTURE, STYLE, LANGUAGE.
          Autori: .


10.  CORNEL ŢĂRANU – VALENTIN STREINU: CONEXIUNI MUZICAL-POETICE / CORNEL ŢĂRANU – VALENTIN STREINU: MUSICAL-POETIC CONNECTIONS.
          Autori: .


11.  PREFIGURAREA SPECTACOLULUI DE OPERĂ / LA PRÉFIGURATION DU SPECTACLE D’OPÉRA / THE PREFIGURATION OF OPERA PERFORMANCE.
          Autori: .


12.  FRANZ SCHUBERT ȘI ROMANTISMUL MUZICAL / FRANZ SCHUBERT AND THE MUSICAL ROMANTICISM.
          Autori: .


13.  GIUSEPPE VERDI, ÎN LONDRA VICTORIANĂ / GIUSEPPE VERDI IN VICTORIAN LONDON.
          Autori: .


14.  O PRIVIRE SUCCINTĂ ASUPRA MUZICII CULTE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII ÎN DECENIUL 1980 / A SUCCINCT VIEW ON ART MUSIC IN THE UNITED STATES OF AMERICA DURING THE 1980s.
          Autori: TUDOR FERARU.


15.  CORURI ROMÂNEŞTI DIN SEBEŞ-ALBA / ROMANIAN CHOIRS FROM SEBEŞ-ALBA.
          Autori: .


16.  PRINCIPII ESENŢIALE ALE INTERPRETĂRII VIOLONISTICE / ESSENTIAL PRINCIPLES OF VIOLIN INTERPRETATION.
          Autori: .


17.  UTILIZAREA MIJLOACELOR COMPUTERIZATE ÎN EVALUAREA VOCALĂ / USAGE OF COMPUTERISED MEANS IN VOCAL ASSESSMENT.
          Autori: .


18.  ORFIKON I - PUNTE DE LEGĂTURĂ DINTRE ANTICHITATE ȘI CONTEMPORANIETATE, MIJLOC DE EDUCAȚIE A CUNOAȘTERII MUZICII MODERNE DE CĂTRE COPII / ORPHIKON I BY ATHANASIOS TRIKOUPIS - A “BRIDGE” BETWEEN ANCIENTAND CONTEMPORARY TIMES, A MEANS OF TEACHING MODERN MUSIC TO CHILDREN.
          Autori: .


19.  STRUCTURA FORMALĂ ŞI TEHNICA POLIFONICĂ A CELOR ŞAPTE PIESE CORALE UŞOARE PENTRU COPII DE KODÁLY ZOLTÁN / FORMAL STRUCTURE AND POLYPHONIC TECHNIQUE IN ZOLTÁN KODÁLY''S SEVEN EASY CHORAL PIECES FOR CHILDREN.
          Autori: GABRIELA COCA.


20.  REPERE ANALITICE ÎN LUCRAREA PE UN CADRAN SOLAR II PENTRU CLARINET ÎN SIb ŞI RECITATOR DE PETRU STOIANOV / ANNALYTICAL BENCHMARKS IN THE WORK ON A SUN DIAL II FOR CLARINET B FLAT AND RECITER BY PETRU STOIANOV.
          Autori: CRISTIAN BENCE-MUK.


21.  PLANUL CORAL AL OPEREI ALEXANDRU LĂPUŞNEANU DE GHEORGHE MUŞTEA / THE CHORAL OUTLINE IN THE OPERA “ALEXANDRU LĂPUŞNEANU” BY GHEORGHE MUSTEA.
          Autori: .


22.  ECHINOCŢII DE TIBERIU OLAH / EQUINOXES BY TIBERIU OLAH.
          Autori: .


23.  RECENZII - CONSTANȚA CRISTESCU: CONTRIBUȚII LA VALORIFICAREA TRADIȚIEI MUZICALE A BANATULUI ȘI TRANSILVANIEI / BOOK REVIEW - CONSTANŢA CRISTESCU: CONTRIBUTIONS TO THE VALORIFICATION OF THE MUSICAL TRADITION OF BANAT AND TRANSYLVANIA.
          Autori: GABRIELA COCA.


24.  RECENZII - CONSTANŢA CRISTESCU, IZVOARE BIZANTINE ÎN METAMORFOZE ENESCIENE / BOOK REVIEW - CONSTANŢA CRISTESCU, BIZANTINE SOURCES IN THE ENESCIAN METAMORPHOSES.
          Autori: GABRIELA COCA.


25.  RECENZII - CONSTANŢA CRISTESCU: SIGISMUND TODUŢĂ ŞI STILUL LITURGIC DE LA BLAJ (SIGISMUND TODUŢĂ AND THE LITURGICAL STYLE OF BLAJ).
          Autori: GABRIELA COCA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă