Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   POLIFONIA ÎN CREAŢIA CORALĂ PENTRU VOCI EGALE SEMNATĂ DE DAN VOICULESCU / POLYPHONY IN THE CHORAL CREATION FOR EQUAL VOICES SIGNED BY DAN VOICULESCU.

Autori:  ELENA-LAURA GREAVU, ROXANA PEPELEA.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbmusica.2021.1.10

Published Online: 2021-06-30
Published Print: 2021-06-30
pp. 143-158

FULL PDF

Lucrarea de faţă reprezintă o cercetare mai amănunţită asupra unor aspecte stilistice definitorii pentru creaţia corală pentru voci egale compusă de Dan Voiculescu. Compozitorul a reuşit să îmbogăţească repertoriul copiilor cu lucrări însemnate, pornind de la premisa că acesta trebuie apropiat de limbajul muzical contemporan. Polifonia, sub diversele ei forme, conferă acestui tip de repertoriu unitate stilistică şi oferă multe posibilităţi de modernizare a limbajului coral. Utilizarea polifoniei i-a permis compozitorului exploatarea şi transpunerea acesteia într-o multitudine de procedee componistice (tradiţionale, înnoite sau privite prin prisma modernismului). Cel mai utilizat procedeu polifonic în creaţia corală a lui Voiculescu, legat mai ales de tradiţia aplicării lui din vechi epoci (Renaştere, Baroc) până în zilele noastre este polifonia imitativă, materializată sub diverse forme.

Cuvinte cheie: polifonie, compozitorul Dan Voiculescu, creaţie corală.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă