Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
         
   
1.  ORGI TRANSILVĂNENE. PARTEA 1 – ORGILE BAROCULUI / ORGANS IN TRANSYLVANIA PART 1 – THE ORGANS OF THE BAROQUE PERIOD.
          Autori: NOÉMI MIKLÓS.


2.  UN STUDIU ANALITIC AL INSTRUMENTELOR MUZICALE POPULARE DIN MEGHALAYA / AN ANALYTICAL STUDY OF THE FOLK MUSICAL INSTRUMENTS OF MEGHALAYA.
          Autori: JOYANTA SARKAR, ANIL RAI.


3.  DEZVOLTAREA VOCII CÂNTATE LA COPII / DEVELOPMENT OF CHILDREN’S SINGING VOICE.
          Autori: ANDREA ASZTALOS.


4.  PROPUNERE DE ACTIVITĂȚI CE UTILIZEAZĂ SOFTWARE-UL REAPER, ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII CREATIVITĂȚII / PROPOSAL OF ACTIVITIES TO UNLOCK CREATIVITY USING REAPER SOFTWARE.
          Autori: ALEXANDRA BELIBOU.


5.  COGNIȚIA INSTRUMENTELOR MUZICALE CA PARTE INTEGRALĂ A COMPETENȚELOR PROFESORILOR DE MUZICĂ / COGNITION OF MUSICAL INSTRUMENTS AS AN INTEGRAL PART OF MUSIC TEACHERS COMPETENCIES.
          Autori: RYTIS URNIEŽIUS.


6.  INSTRUMENTELE MUZICOLOGIEI (O POVESTE ÎN 12 IPOTEZE POLEMICE) / THE TOOLS OF MUSICOLOGY (A TALE IN 12 POLEMIC HYPOTHESES).
          Autori: OLEG GARAZ.


7.  CONCEPTELE „MONUMENTAL” ȘI „MINIATURAL” ÎN ARTE: ISTORIE ȘI MODERNITATE / CONCEPTS “MONUMENTAL” AND “MINIATURE” IN ART: HISTORY AND MODERNITY.
          Autori: MARYNA VARAKUTA, DARYNA KUPINA.


8.  DINAMICILE FORMAȚIUNILOR DE NIVEL A IERARHIEI STILURILOR ÎN ARTA MUZICALĂ / DYNAMİCS OF THE LEVEL FORMATİON OF STYLE HİERARCHY İN MUSİCAL ART.
          Autori: YULIYA KAPLIYENKO-ILIUK.


9.  INFLUENȚE ALE MUZICII CLASICE INDIENE ÎN EVOCATIONS DE ALBERT ROUSSEL / INFLUENCES OF CLASSICAL INDIAN MUSIC IN ALBERT ROUSSEL’S EVOCATIONS.
          Autori: NOÉMI KARÁCSONY, MĂDĂLINA DANA RUCSANDA.


10.  POLIFONIA ÎN CREAŢIA CORALĂ PENTRU VOCI EGALE SEMNATĂ DE DAN VOICULESCU / POLYPHONY IN THE CHORAL CREATION FOR EQUAL VOICES SIGNED BY DAN VOICULESCU.
          Autori: ELENA-LAURA GREAVU, ROXANA PEPELEA.


11.  STILISTICA IMPRESIONISMULUI ÎN CICLUL DE LIEDURI „PASTELURI” ȘI „ENARMONIC” PE POEMELE LUI PAVLO TYCHYNA / STYLISTICS OF IMPRESSIONISM IN THE SONG CYCLES OF LESIA DYCHKO “PASTELS” AND “ENHARMONIC” ON THE POEMS BY PAVLO TYCHYNA.
          Autori: OKSANA PYSMENNA, SVITLANA MYSHKO, KATERYNA CHEREVKO.


12.  TIPOLOGII DISCURSIVE ARHETIPALE IN HETERO(SYM)PHONY DE CORNEL ȚARANU / ARCHETYPAL DISCURSIVE TYPOLOGIES IN HETERO(SYM)PHONY BY CORNEL ȚĂRANU.
          Autori: MIRELA MERCEAN-ȚÂRC.


13.  EXEGEZE MUZICALE, ÎN STIL TRANSILVAN, REALIZATE DE DIMITRIE CUNȚANU LA CATAVASIA NAȘTERII DOMNULUI / MUSICAL EXEGESIS, IN THE TRANSYLVANIAN STYLE, COMPOSED BY DIMITRIE CUNTANU, AT OUR LORD’S BIRTH CATAVASIA.
          Autori: DANIEL MOCANU.


14.  MUZICĂ PENTRU URECHEA MEA: VEȚI FI CAPABILI SĂ RECUNOAȘTEȚI MAI BINE NOTELE MUZICALE UTILIZÂND NUMAI URECHEA STÂNGĂ? / MUSIC TO MY EAR: WILL BE ABLE TO RECOGNIZE THE MUSICAL NOTES BETTER WHEN USING ONLY THE LEFT EAR?.
          Autori: JOYANTA SARKAR, ANIL RAI.


15.  COMPARAREA A PATRU EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE, PRIN INTERMEDIUL A NOI MIJLOACE / COMPARISON OF FOUR DIFFERENT WARM-UP TASKS, USING SPECIAL TOOLS ALSO.
          Autori: TAMÁS J. ALTORJAY, CSABA CSÍKOS.


16.  O ANALIZĂ A SONATEI PENTRU PIAN ÎN DO MINOR, OP. 4 DE FRÉDÉRIC CHOPIN / AN ANALYSIS OF THE PIANO SONATA IN C MINOR, OP. 4 BY FRÉDÉRIC CHOPIN.
          Autori: LIOARA FRĂŢILĂ.


17.  STRUCTURA DISCURSULUI VOCAL AL PERSONAJULUI LEONORA DIN OPERA „IL TROVATORE” DE GIUSEPPE VERDI / STRUCTURE OF THE VOCAL DISCOURSE OF THE CHARACTER LEONORA FROM THE OPERA "IL TROVATORE" BY GIUSEPPE VERDI.
          Autori: EDITH GEORGIANA ADETU.


18.  ‘HEBREW MELODY ÎN A MINOR, OP. 33ʼ DE JOSPEH ACHRON. DEHISCENŢA TEMPORALITĂŢILOR ÎNTRE FENOMENELE DE “{IN}-FLESH-IZATION” ŞI “HOLDING[S]-STILL” ÎN DUREREA MUZICALIZATĂ / ‘HEBREW MELODY IN A MINOR, OP. 33’ BY JOSEPH ACHRON. THE DEHISCENCE OF TEMPORALITIES BETWEEN “{IN}-FLESH-IZATION” AND “HOLDING[S]-STILL” PHENOMENON IN MUSICALIZED MOURNFULNESS.
          Autori: MARIA ROXANA BISCHIN.


19.  «KADDISCH» DE RAVEL ÎN OGLINZILE HERMENEUTICE. O OGLINDĂ SONORĂ INFINITĂ A EBRAICULUI «ALAS» / «KADDISCH» PAR RAVEL DANS LES MIROIRS HERMENEUTIQUES. UN MIROIR SONORE INFINI DE L’HEBRAÏQUE «ALAS».
          Autori: MARIA ROXANA BISCHIN.


20.  MENUETUL - REMINISCENȚELE UNEI FORME DE DANS INDIVIDUALE ÎN LUCRĂRILE PENTRU PIAN ALE LUI MAURICE RAVEL / MINUET - THE REMINISCENCE OF THE INDIVIDUAL DANCE FORM IN MAURICE RAVEL’S PIANO WORKS.
          Autori: BOGLÁRKA ESZTER OLÁH.


21.  SIMFONII TIMPURII (AVANTGARDISTE) DE VALENTIN SILVESTROV CA UN UNIVERS SONOR / EARLY (AVANT-GARDE) SYMPHONIES BY VALENTIN SILVESTROV AS A SOUND UNIVERSE.
          Autori: LIUDMYLA SHAPOVALOVA, ІRYNA ROMANIUK, MARIANNA CHERNYAVSKA, SVITLANA SHCHELKANOVA.


22.  BOOK REVIEW - LES ÂGES DU SON - CONCEPTS ETHNOMUSICOLOGIQUES DE NICOLAE TEODOREANU.
          Autori: PETRUȚA MARIA COROIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă