Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2020  
         
  Articol:   MUZICĂ ÎN SUBTITRĂRILE PSALMICE / MUSIC IN THE PSALM SUPERSCRIPTIONS.

Autori:  JÁNOS MOLNÁR.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2020.1.09

Published Online: 2020-06-30
Published Print: 2020-06-30
pp. 123-136
VIEW PDF: FULL PDF

REZUMAT: În acest studiu se cercetează subtitrările psalmice, mai ales acele indicații de gen și muzicale care sunt transcrise fonetic în unele traduceri ale Bibliei. După introducere, studiul este divizat în trei părți. Prima parte oferă câteva informații esențiale despre rolul în cult și rolul muzical al subtitrărilor: cum s-au format subtitrările, care este rolul lor și de ce unii psalmi au, iar alții nu au subtitrări. Partea a doua studiază etimologic și semantic subtitrările care, în afară de gen, indică și acompaniamentul muzical și rolul muzicii, în general la cântat. În total, este studiată semnificația și etimologia a șapte concepte ebraice. Partea a treia se ocupă cu subtitrările care marchează performanța muzicală și melodia. Înainte de analiza detaliată a diferitelor concepte, această parte prezintă specificele semantice a conceptului LAMÖNACÉAKH. Conceptul acesta apare în subtitrările a 55 de psalmi. De fiecare dată, Károli îl traduce ca “maestrul de canto”. După aceasta urmează analiza a 10 concepte care sunt legate în mod specific de melodie, adică de muzică. În ce ton și cu ce acompaniament muzical trebuie să fie cântat Psalmul și pe melodia cărui alt cântec trebuie cântat. Studiul se încheie discutând etimologia semnului muzical SZELÁH. Acest simbol muzical nu se află în subtitrări, ci în textul principal al Psalmilor.

Cuvinte cheie: -SIR, MIZMÓR, MIKTÁM, MASZKIL, TÖHILLÁH, TÖFILLÁH, SIGGÁJON, melodie, instrument cu coarde, bas, sopran, SZELÁH
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă