Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2020  
         
         
   
1.  CORNEL ȚĂRANU: TRAIECT PROFESIONAL ȘI COMPOZIȚIONAL / CORNEL ȚĂRANU: PROFESSIONAL AND COMPOSITIONAL TRAJECTORY.
          Autori: CRISTINA ȘUTEU.


2.  COMPARAȚIA A DOUĂ TIPURI DE ÎNCĂLZIRE VOCALĂ, PRINTR-UN NOU MIJLOC / COMPARISON OF TWO DIFFERENT WARM-UP TASKS, USING A NEW TOOL ALSO.
          Autori: TAMÁS J. ALTORJAY, CSABA CSÍKOS.


3.  PROFESORUL DE MUZICĂ ABORDAT CA MULTI-INSTRUMENTALIST / AN APPROACH TO MUSIC TEACHER AS MULTI-INSTRUMENTALIST.
          Autori: SIMAS ALEKNAVIČIUS, RYTIS URNIEŽIUS.


4.  OPORTUNITĂȚI PENTRU EDUCAȚIA DE MUZICĂ INCLUSIVĂ ÎN ȘCOALA GENERALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT: O ANALIZĂ A ATITUDINII PROFESORULUI / OPPORTUNITIES FOR INCLUSIVE MUSIC EDUCATION IN THE GENERAL EDUCATION SCHOOL: AN ANALYSIS OF TEACHER ATTITUDES.
          Autori: DIANA STRAKŠIENĖ.


5.  O SCURTĂ ISTORIE A FORMEI DE SONATĂ. (I) SONATA BAROCĂ / A BRIEF HISTORY OF THE SONATA FORM (I) THE BAROQUE SONATA.
          Autori: EMANUELA-FABIOLA PRIP.


6.  EVOLUȚIA MUZICII LITURGICE ARMENE / THE EVOLUTION OF ARMENIAN LITURGICAL MUSIC.
          Autori: ÁGOTA BODURIAN.


7.  DATE ISTORICE PRIVIND MUZICA ARMENILOR DIN TRANSILVANIA / HISTORICAL DATA ON THE MUSIC OF ARMENIANS IN TRANSYVANIA.
          Autori: ÁGOTA BODURIAN.


8.  REPERE DE DEZVOLTARE A ŞCOLII DE COMPOZIŢIE CLUJENE ÎN CONTEXTUL MUZICII CORALE ROMÂNEŞTI / REFERENCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE CLUJ-NAPOCA SCHOOL OF COMPOSITION IN THE CONTEXT OF ROMANIAN CHORAL MUSIC.
          Autori: ELENA-LAURA GREAVU, ROXANA PEPELEA.


9.  MUZICĂ ÎN SUBTITRĂRILE PSALMICE / MUSIC IN THE PSALM SUPERSCRIPTIONS.
          Autori: JÁNOS MOLNÁR.


10.  FRAGMENTE DIN PSALMII LUI DAVID. CERCETĂRI MUZICALE / FRAGMENTE AUS DAVIDS PSALMEN. MUSIKALISCHE FORSCHUNGEN / FRAGMENTS FROM DAVID‘S PSALMS. MUSICAL RESEARCH.
          Autori: MIHAI BRIE.


11.  VASILE PETRAȘCU. MUZICA BISERICEASCĂ DE TRADIȚIE TRANSILVĂNEANĂ ÎNTRE STABILITATE ȘI CONTINUITATE / VASILE PETRAȘCU. THE TRANSYLVANIAN RELIGIOUS MUSIC BETWEEN STABILITY AND CONTINUITY.
          Autori: DANIEL MOCANU.


12.  SEMANTICĂ LUCRĂRII THRENODIES PENTRU PIAN DE FRANZ LISZT ÎN CONCEPTUL PASIUNII / THE SEMANTICS OF FRANZ LISZT’S PIANO THRENODIES WITHIN THE CONCEPT OF PASSION.
          Autori: ALONA BORSHULIAK.


13.  MAURICE RAVEL: LE TOMBEAU DE COUPERIN – PARTEA I. REMINISCENȚE ALE TEHNICII COMPONISTICE BAROCE / MAURICE RAVEL: LE TOMBEAU DE COUPERIN – PART I. THE REMINISCENCE OF BAROQUE COMPOSITIONAL TECHNIQUES.
          Autori: BOGLÁRKA ESZTER OLÁH.


14.  ASPECTE REZULTATE DIN ANALIZA SERIEI DODECAFONICE DIN LUCRAREA DE PROFUNDIS DE ARNOLD SCHOENBERG / ASPECTS RESULTING FROM THE ANALYSIS OF THE TONE ROW USED IN DE PROFUNDIS BY ARNOLD SCHOENBERG.
          Autori: ALEXANDRA BELIBOU.


15.  AUREL STROE – CONCERTUL PENTRU ACORDEON ȘI ANSAMBLU DE SOLIȘTI: CONSIDERAȚII SEMANTICE / AUREL STROE - LE CONCERT POUR ACCORDÉON ET ENSAMBLE DE SOLISTES: CONSIDÉRATIONS SÉMANTIQUES.
          Autori: PETRUȚA-MARIA COROIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă