Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   RAVEL DESPRE (PROPRIUL) IMPRESIONISM / RAVEL ON (HIS) IMPRESSIONISM.

Autori:  ATTILA FODOR.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2017.1.05

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30
pp. 77-82

FULL PDF

ABSTRACT:
Deşi Ravel a evitat de regulă să-şi exprime apartenenţa la vreo tendinţă estetică, totuşi afirmaţiile sale legate de lucrări muzicale, compozitori sau şcoli de compoziţie din trecut sau prezent demonstrează că a avut o imagine destul de clară asupra artei contemporane. În privinţa impresionismului, s-a detaşat în mod sistematic de acesta, de vreme ce argumentele sale reflectă o profundă cunoaştere a principalelor caracteristici estetice şi stilistice ale curentului. Fiind un bun cunoscător şi admirator al picturii vremii, obiecţiile sale nu vizau curentul în sine, ci reflectau mai curând o poziţie neutră în legătură cu orice orientare artistică. Drept urmare, Ravel a lăsat posterităţii un univers componistic relativ închis. Deşi opera sa este purtătoarea unor amprente personale inconfundabile, în special în privinţa compoziţiilor pentru pian şi orchestră de dinaintea Primului război mondial, aceasta prezintă confluenţe subtile cu preocupările artistice ale contemporaneităţii sale, interferând în diferitele ei ipostaze cu simbolismul, impresionismul, expresionismul, neo-clasicismul sau futurismul. Articolul analizează legăturile sale cu impresionismul prin intermediul afirmaţiilor sale.

Cuvinte-cheie: Ravel, impresionism, orientare estetică, stil.

REFERENCES
*** The Cambridge Companion to Ravel (ed. Deborah Mawer), Cambridge University Press, 2000.
Ivry, Benjamin, Maurice Ravel: A life, Welcome Rain Publishers, New York, 2000.
Larner, Gerard, Maurice Ravel, Phaidon Press Limited, London, 1996.
Myers, Rollo, Ravel Life and Works, G. Duckworth, London, 1960.
Orenstein, Arbie, A Ravel Reader, Columbia University Press, New York Oxford, 1990.
Orenstein, Arbie, Ravel: Man and musician, Columbia University Press, New York and London, 1975.
Roland-Manuel, Alexis, Maurice Ravel, Dennis Dobson Ltd., London, 1947.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă