Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
         
   
1.  LAUDATIO - SALUTATIONS TO THE ARTIST DR. KIRKÓSA JÚLIA TURNING 70 / A 70 ÉVES DR. KÖPECZI KIRKÓSA JÚLIA MŰVÉSZNŐ KÖSZÖNTÉSE.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  PRIBEGIRE ÎN LUMEA MUZICIENILOR DIN BIBLIE / A TOUR AMONG THE MUSICIANS OF THE BIBLE - A STUDY DEDICATED TO DR. KIRKÓSA JÚLIA.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


3.  DESCRIEREA ORGILOR LUI ISTVÀN KOLONICS ÎN TRANSILVANIA - PARTEA 1 / WERKSAUFLISTUNG DER KOLONICS ORGELN IN SIEBENBÜRGEN - TEIL 1 /THE DESCRIPTION OF KOLONICS ORGANS OF TRANSYLVANIA – PART I.
          Autori: ERZSÉBET WINDHAGER-GERÉD.


4.  CASTRAŢII PE SCENELE OPERELOR BAROCE / KASTRATEN, DIE PRIMI UOMINI DER EUROPÄISCHEN OPERNBÜHNEN / CASTRATOS, AS THE PRIMO UOMO-S OF THE BAROQUE OPERATIC STAGES.
          Autori: MIKLÓS FEKETE.


5.  MESAJELE PICTURILOR NĂSCÂNDE ÎN PROMISIUNEA UNEI AMINTIRI. EVOCĂRI MUZICALE PRIN HERMENEUTICA LUCRĂRILOR LUI DOBRIBÁN EMIL / MESSAGES OF NASCENT PICTURES IN PROMISE OF A REMEMBRANCE. MUSIC EVOCATIONS FOR THE HERMENEUTICS OF DOBRIBÁN EMIL’S WORKS.
          Autori: ISTVÁN ANGI.


6.  RAVEL DESPRE (PROPRIUL) IMPRESIONISM / RAVEL ON (HIS) IMPRESSIONISM.
          Autori: ATTILA FODOR.


7.  MUSIC AND SPACE / MUZICĂ ŞI SPAŢIU.
          Autori: ALEXANDRU-ȘTEFAN MURARIU.


8.  ELEMENTE DE SPIRITUALITATE CREŞTINĂ ÎN MUZICA VOCALĂ A COMPOZITORILOR ROMÂNI (REPERTORIU SOLISTIC PENTRU VOCE DE SOPRANĂ, REPERTORIU CORAL ŞI VOCAL-SIMFONIC) DIN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XX ŞI ÎNCEPUTUL SEC. XXI / ELEMENTS OF CHRISTIAN SPIRITUALITY IN THE VOCAL MUSIC OF ROMANIAN COMPOSERS (SOLOISTS REPERTOIRE FOR SOPRANO, CHORAL AND SYMPHONIC VOCAL REPERTOIRE – THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY).
          Autori: PETRUŢA-MARIA COROIU, MARIA PETCU-CATRINA.


9.  INIŢIATIVĂ DE MUZICĂ DE CAMERĂ ÎN CÂNT CORAL ŞI ÎN JOC INSTRUMENTAL ÎN FORMAŢIE, ÎN CADRUL UNUI PROGRAM INTENSIV ERASMUS / CHAMBER MUSIC INITIATIVE IN CHORAL SINGING AND ENSEMBLE WORK IN ERASMUS IP COOPERATION.
          Autori: NOÉMI MACZELKA.


10.  UTILIZAREA FORMELOR DE MIŞCARE AJUTĂTOARE INTERPRETĂRII PIANISTICE ÎN CADRUL ORELOR DE PIAN / BEWEGLICHE KLAVIERSTUNDE. DIE INTEGRATION DER BEWEGUNG IN DEN KLAVIERUNTERRICHT / MOVING PIANO LESSON. THE INTEGRATION OF THE MOVEMENT IN THE PIANO LESSON.
          Autori: DOROTTYA MAROSVÁRI.


11.  TEHNICA DIRIJORALĂ - INSTRUMENT UTILIZAT ÎN SCOPUL SOLUŢIONĂRII PROBLEMATICII ÎNCHIDERILOR DIRIJORALE ŞI TACTĂRII “IN UNO” / THE CONDUCTING TECHNIQUE - AN INSTRUMENT USED TO SOLVE THE ISSUE OF CONDUCTING CUTOFFS AND THE ”UNA BATTUTA” TIME BEATING TECHNIQUE.
          Autori: LUMINIŢA GUŢANU STOIAN.


12.  VALORI ALE PATRIMONIULUI MUZICAL FOLCLORIC BUCOVINEAN: FLUIERAŞUL LIVIU ŢARAN / A VALUABLE FOLK MUSICIAN FROM FUNDU MOLDOVEI – THE SHEPHERD’S PIPE PLAYER LIVIU ŢARAN.
          Autori: IRINA ZAMFIRA DĂNILĂ.


13.  MUZICIENII RROMI DIN PĂLATCA CA PĂSTRĂTORI AI TRADIŢIEI / THE ROMA MUSICIANS OF MAGYARPALATKA AS PRESERVERS OF TRADITIONS.
          Autori: JUDIT KOMPÁR - RŐMER.


14.  FORMA VARIAŢIONALĂ ÎN CREAŢIILE PIANISTICE ALE LUI WOLFGANG AMADEUS MOZART / VARIATION FORM IN MOZART’S PIANO WORKS .
          Autori: BOGLÁRKA ESZTER OLÁH.


15.  IV. PREGHIERA ÎN ROLURILE FEMININE DIN OPERELE LUI GIUSEPPE VERDI. RUGĂCIUNEA DE SEARĂ A GIOVANNEI DIN OPERA GIOVANNA D''''''''ARCO (PROLOG, SCENA 2) / IV. PRAYERS OF FEMALE PROTAGONISTS IN GIUSEPPE VERDI’S OPERAS. GIOVANNA’S EVENING PRAYER FROM VERDI’S GIOVANNA D’ARCO (PROLOGUE, SCENE 2).
          Autori: ADÉL FEKETE.


16.  CONOTAŢII SACRE ÎN FURTUNA CE DESCHIDE OPERA OTELLO DE GIUSEPPE VERDI / KONNOTATIONEN DES HEILIGEN IN DER ERÖFFNENDEN STURMSZENE VON GIUSEPPE VERDI’S OTELLO / SACRED CONNOTATIONS IN THE OPENING STORM FROM GIUSEPPE VERDI’S OTELLO .
          Autori: LETIŢIA GOIA, CORNELIA CUTEANU.


17.  CUVINTELE DE INTRODUCERE ALE LUI RICHARD STRAUSS LA INTERMEZZO/ RICHARD STRAUSS’ FOREWORDS TO INTERMEZZO.
          Autori: BENCE ASZTALOS.


18.  MUZICA DE CAMERĂ A LUI GÁRDONYI ZOLTÁN: FANTEZIA PENTRU VIOARĂ ŞI ORGA INSPIRATĂ DE MELODIA DE IMN INTITULATĂ „AZ ÉN IDŐM MINT A SZÉP NYÁR” (TIMPUL MEU, CA VARA FRUMOASĂ) / ZOLTÁN GÁRDONYI’S CHAMBER MUSIC: A FANTASIA FOR VIOLIN AND ORGAN INSPIRED BY THE TUNE OF THE HYMN ENTITLED: „AZ ÉN IDŐM, MINT A SZÉP NYÁR” (”MY TIME IS LIKE THE SHINY SUMMER”).
          Autori: GABRIELA COCA.


19.  MARCEL DUPRÉ - LE CHEMIN DE LA CROIX OP. 29. O ANALIZĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL INTERPRETULUI / MARCEL DUPRÉ: LE CHEMIN DE LA CROIX OP. 29. AN ANALYSIS FROM THE PERFORMER’S POINT OF VIEW.
          Autori: MIKLÓS NOÉMI.


20.  SIMBIOZA DINTRE MICROTONII ŞI SPRECHGESANG ÎN PSALMUL 124 DE ION COŢOFAN / THE SYMBIOSIS BETWEEN MICROTONALITY AND SPRECHGESANG IN PSALM 124 BY ION COŢOFAN.
          Autori: AUREL MURARU.


21.  O VIZIUNE ANALITICĂ A ORATORIULUI LIRIC CÂNTECE DE VREMUIRE DE VALENTIN TIMARU / ANALYTICAL VIEW ON THE LYRICAL ORATORIO CÂNTECE DE VREMUIRE (SONGS OF CHANGE) BY VALENTIN TIMARU.
          Autori: EMANUELA-FABIOLA PRIP.


22.  BOOK REVIEW - VALENTIN TIMARU - ON MUSIC AND BEAUTY IN ESSAYISTIC STYLE.
          Autori: EMANUELA-FABIOLA PRIP.


23.  BOOK REVIEW - RECLAIMING BUKOVINA’S MUSICAL FOLKLORE HERITAGE COLLECTED BY ALEXANDRU VOEVIDCA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY FOR THE CONTEMPORARY.
          Autori: IRINA ZAMFIRA DĂNILĂ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă