Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
  Articol:   TROIS POÈMES DE STÉPHANE MALLARMÉ: O PARALELĂ DEBUSSY-RAVEL / TROIS POÈMES DE STÉPHANE MALLARMÉ: A DEBUSSY-RAVEL COMPARISON.

Autori:  ATTILA FODOR.
 
       
         
  Rezumat:  Cele două cicluri de melodii, compuse de Debussy şi Ravel în acelaşi an 1913, au furnizat nu numai una dintre cele mai curioase coincidenţe ale muzicii franceze moderne, dar şi o oportunitate deosebită pentru investigarea paralelă a viziunii lor creatoare asupra artei meşteşugite şi sofisticate a lui Mallarmé. În contextul în care ambii au fost compozitori prolifici de melodii, având în acelaşi timp o afinitate aparte pentru creaţia poetului simbolist, numărul relativ redus de reflectări asupra operei acestuia denotă o evitare aproape conştientă a versurilor de mare muzicalitate şi ermetice, caracteristice pentru perioada târzie. Chiar şi poeziile juvenile visătoare, nobile şi jucăuşe prelucrate în comun în cele două cicluri (Soupir şi Placet futile) sunt tratate cu o atenţie deosebită acordată păstrării muzicalităţii acestora. Astfel, linia vocală cvasi-independentă, de un caracter recitativ pronunţat, este susţinută de un acompaniament aproape de sine-stătător, care oscilează între ipostaze figurative şi expresive. Dincolo de diferenţele fireşti dintre cele două prelucrări, care rezultă din viziunea particulară a celor doi compozitori, se observă în acelaşi timp câteva similitudini considerabile în utilizarea mijloacelor de construcţie şi de expresie. Chiar şi ultimele melodii din cele două cicluri, bazate pe poezii diferite din perioada târzie a lui Mallarmé (Éventail by Debussy and Sourgi de la croupe et du bond by Ravel), comportă cel puţin o caracteristică comună: spre deosebire de primele două, concepute, în esenţă, într-un context tonal, ele reflectă mai curând depăşirea acestor limite în direcţia atonalismului, într-un discurs muzical vag, întocmai în spiritul abstract al acestor poeme.

Cuvinte cheie: Mallarmé, melodii, Debussy, Ravel, paralelă, text- muzică

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă