Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  EVOCARE A LUI ION VIDU LA 150 DE ANI DE LA NAŞTEREA SA. ACTIVITATEA COMPONISTICĂ ŞI DIRIJORALĂ A COMPOZITORULUI / AN EVOCATION OF ION VIDU 150 YEARS AFTER HIS BIRTH. HIS ACTIVITY AS A COMPOSER AND AS A CONDUCTOR.
          Autori: .


2.  TROIS POÈMES DE STÉPHANE MALLARMÉ: O PARALELĂ DEBUSSY-RAVEL / TROIS POÈMES DE STÉPHANE MALLARMÉ: A DEBUSSY-RAVEL COMPARISON.
          Autori: ATTILA FODOR.


3.  ÎNŢELEGEREA RELAŢIEI TEXT-MUZICĂ ÎN LADY MACBETH DIN MŢENSK DE DIMITRI ŞOSTAKOVICI / LA COMPRÉHENSION DE LA RELATION TEXTE – MUSIQUE DANS LADY MACBETH DU DISTRICT DE MTSENSK DE DMITRI CHOSTAKOVITCH.
          Autori: .


4.  CONCERTUL ROMÂNESC AL LUI LIGETI : DE LA CILINDRII DE CEARĂ LA ORCHESTRA SIMFONICĂ / LIGETI’S ROMANIAN CONCERTO: FROM WAX CYLINDERS TO SYMPHONY ORCHESTRA.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


5.  PREZENŢA CARACTERISTICILOR UNIFICATOARE MACABRU – OSTINAT ÎN LUCRĂRILE PENTRU PIAN TÂRZII ALE LUI FRANZ LISZT / DIE PRÄSENZ DER WERTLICHEN CHARAKTERISTIK MACABRE-OBSTINÉ IN DEN SPÄTEN KLAVIERWERKEN VON FRANZ LISZT.
          Autori: .


6.  CÂNTECE FUNERARE REFORMATE ŞI OBICEIURI DE ÎNMORMÂNTARE DIN ZONA RÂULUI NADEŞ / DIE REFORMIERTE BEERDIGUNGSLIEDER UND - BRÄUCHE DES GEBIETES AM BACH NÁDAS.
          Autori: .


7.  PARTITURA MUZICALĂ: DE LA HÂRTIE LA MEDIUL ELECTRONIC / THE MUSICAL SCORE: FROM PAPER TO THE ELECTRONIC MEDIUM.
          Autori: .


8.  MASCA COMICĂ A OPEREI ÎN ITALIA SECOLULUI AL XVIII-LEA / LE MASQUE COMIQUE DE L’OPÉRA DANS L’ITALIE DU XVIIIe SIÈCLE.
          Autori: .


9.  COLECŢIA DE MANUSCRISE DE LA MĂNĂSTIREA NOUL-NEAMŢ / THE COLLECTION OF MANUSCRIPTS FROM THE NOUL-NEAMŢ MONASTERY.
          Autori: .


10.  ACTIVITATEA CORALĂ ÎN RĂHĂU, JUDEŢUL ALBA / CHORAL ACTIVITY IN RĂHĂU, ALBA COUNTY.
          Autori: .


11.  ABORDAREA CREAŢIILOR DE FORMĂ AMPLĂ ÎN ŞCOLILE DE MUZICĂ / APPROACHES TO THE AMPLE-FORM WORKS IN MUSIC SCHOOLS.
          Autori: .


12.  PUTEREA EXPRESIVĂ A PARAMETRULUI ARMONIC ŞI A FORMEI ÎN CICLUL DE LIEDURI FRUMOASA MORĂRIŢĂ DE FRANZ SCHUBERT / THE EXPRESSIVE POWER OF THE HARMONIC PARAMETER AND OF THE FORM IN THE CYCLE OF LIEDS DIE SCHÖNE MÜLLERIN BY FRANZ SCHUBERT.
          Autori: GABRIELA COCA.


13.  BERCEUSES DU CHAT DE IGOR STRAVINSKY / BERCEUSES DU CHAT BY IGOR STRAVINSKY.
          Autori: .


14.  INCURSIUNI ANALITICE ÎN TREI PIESE PENTRU CLARINET SOLO DE CORNEL ŢĂRANU / ANALYTICAL JOURNEYS IN THREE PIECES FOR CLARINET SOLO BY CORNEL ŢĂRANU.
          Autori: CRISTIAN BENCE-MUK.


15.  REPETITIVITATE ŞI FANTEZIE ÎN PRIMĂVARA, POEM PENTRU SOPRANĂ, CLARINET ŞI PIAN, DE CARMEN PETRA-BASACOPOL / REPETITION AND FANTASY IN SPRING, POEM FOR SOPRANO, CLARINET AND PIANO, BY CARMEN PETRA-BASACOPOL.
          Autori: .


16.  CADRUL CORAL ÎN OPERA DECEBAL DE TEODOR ZGUREANU / THE CHORAL FRAMEWORK IN THE OPERA DECEBAL BY TEODOR ZGUREANU.
          Autori: .


17.  RECENZIE - CIPRIAN PORUMBESCU NECUNOSCUT, PUBLICAT LA ED. LIANA, SUCEAVA, 3 EDIŢII 2011-2013 (ISSN: 2284-712X)/ CIPRIAN PORUMBESCU UNKNOWN) PUBLISHING BY ED. LIDANA, SUCEAVA, 3 EDIŢII, 2011-2013 (ISSN: 2284-712X).
          Autori: GABRIELA COCA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă