Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2020  
         
  Articol:   PACTELE SUCCESORALE PRIVITE DIN PERSPECTIVA DREPTULUII INTERNAȚIONAL PRIVAT / AGREEMENTS AS TO SUCCESSION FROM THE PRIVATE INTERNATIONAL LAW’S PERSPECTIVE.

Autori:  DAN-ANDREI POPESCU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.65(2020).4.26


Published Online: 2021-04-16

pp. 903-933

VIEW PDF

FULL PDF

ABSTRACT.
Acest articol analizează pactele succesorale din perspectiva dreptului internațional privat. Sunt analizate toate formele de pacte asupra unei succesiuni, inclusiv testamentele conjunctive. Studiul conține, de asemenea, referințe la dreptul comparat relevante în această materie. Sunt tratate și prevederile relevante cuprinse în Regulamentul (EU) No 650/2012 al Parlamentului și al Consiliului, din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor. Regulamentul 650/2012 face diferența dintre pactele unilaterale și cele bilaterale sau multilaterale, precum și între admisibilitatea pactelor și problemele legate de validitatea lor, incluzând forța probantă și dispoziții privind încetarea acestora. Studiul se încheie printr-o analiză funcțională detaliată dedicată adaptării efectelor pactelor succesorale, valide conform unei legi succesorale ipotetice, în contextul în care lex successionis le este ostilă. Mai exact, analiza problemei protecției intereselor moștenitorilor rezervatari prin referință la legea aplicabilă succesiunii.
Cuvinte cheie: pacte succesorale, testament conjunctiv, Regulamentul (EU) No 650/2012, drept internțional privat.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă