Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2020  
         
  Articol:   ACTIO REDHIBITORIA ȘI INFLUENȚA ACESTEIA ASUPRA DREPTULUI ROMÂNESC / THE REDHIBITORY ACTION AND ITS INFLUENCE IN ROMANIAN LAW.

Autori:  DAN OANCEA, SORIN-ALEXANDRU VERNEA, VLAD-VICTOR OCHEA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.65(2020).4.21


Published Online: 2021-04-16

pp. 726-749

VIEW PDF

FULL PDF

ABSTRACT.
Prin acest articol, autorii își propun să expună elementele esențiale ale configurației actio redhibitoria în dreptul roman și să stabilească o legătură față de mai noile prevederi din dreptul român. În acest scop, au fost avute în vedere reglementările din Digestele împăratului Iustinian, alături de prevederile celor mai importante legi din cea de-a doua fază a regimului turco-fanariot: Codul Calimach (1817) și Legiuirea Caragea (1818). În mod similar, sunt expuse succint și prevederile Codului Civil din 1864 și ale Codului civil din 2009. În considerentele finale, autorii analizează influența actio redhibitoria în dreptul român actual.
Cuvinte cheie: actio redhibitoria, garanția pentru vicii ascunse, drept român modern, influența romană
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă