Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
  Articol:   STAREA DE HIPNOZĂ ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL AL REPUBLICII MOLDOVA / HYPNOSIS IN THE CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA.

Autori:  STELA BOTNARU, ECATERINA ȘAPORDA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.65(2020).2.4
Published Online: 2020-07-31
Published Print: 2020-07-31
pp. 103-112
FULL PDF

În acest articol vom analiza starea de hipnoză din perspectiva dreptului penal. Totodată este abordată hipnoza, că starea psihologică specială, și legătura acesteia cu instituțiile dreptului penal. Analiza starea de hipnoză va fi realizată sub două aspecte. În primul rând, vom analiza problemele ce se referă la calificarea infracțiunii săvârșite asupra unei persoane hipnotizate. În cazul dat, hipnoza va fi privită în calitate de metodă de săvârșire a infracțiunii. În al doilea rând, ne-am propus să analizăm încadrarea juridico-penală a stării de hipnoză în cazul comiterii infracțiunii de către o persoană hipnotizată. Dat fiind faptul, că în dreptul penal actual lipsește încadrarea clară a stării de hipnoză, s-au conturat două opinii diferite, referitoare la aspectul dat, potrivit cărora aceasta reprezintă o stare de iresponsabilitate sau o formă de manifestare a constrângerii psihice aplicată asupra celui care comite fapta prejudiciabilă. Tema respectivă necesită o abordare aprofundată deoarece în practică astfel de cazuri se întâlnesc tot mai frecvent, iar lacunele legislative, în sensul dat, creează dificultăți. La final, vom veni și cu unele propuneri de lege-ferenda în legislația din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: hipnoză, infracțiune, starea de iresponsabilitate, constrângerea psihică, metodă de săvârșire a infracțiunii.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă