Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
         
   
1.  INCERTITUDINEA ȘI CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. ANALIZA UNEI PREVEDERI LEGALE BUMERANG: DESPRE ÎNCETAREA EFECTELOR SUSPENDĂRII ACTELOR ADMINISTRATIV-FISCALE ÎN LUMINA PREVEDERILOR ART. 278 ALIN. (5) C.PR.FISC. / UNCERTAINTY AND THE ADMINISTRATIVE LITIGATION. ANALYSIS OF A BOOMERANG LEGAL PROVISION: CESSATION REGARDING THE EFFECTS OF STAY ACTION OF ADMINISTRATIVE-FISCAL ACTS, UNDER THE PROVISION OF ART. 278 PARA. (5) OF THE ROMANIAN FISCAL PROCEDURE CODE.
          Autori: OVIDIU PODARU, ANDA BACHIȘ.


2.  EVOLUȚII ȘI PERSPECTIVE ÎN REGLEMENTAREA DAUNELOR MORALE ÎN CAZUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO (RCA) / DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES IN THE REGULATION OF THE GENERAL DAMAGES COVERED BY THE COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE FOR MOTOR VEHICLES IN ROMANIA.
          Autori: BOGDAN IONIȚĂ.


3.  JURISDICȚIILE SPORTIVE ȘI JURISDICȚIILE CIVILE ÎNTRE DICȚIE, ADICȚIE ȘI CONTRA-DICȚIE / SPORTS JURISDICTIONS AND CIVIL JURISDICTIONS.
          Autori: SEPTIMIU PUȚ.


4.  STAREA DE HIPNOZĂ ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL AL REPUBLICII MOLDOVA / HYPNOSIS IN THE CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA.
          Autori: STELA BOTNARU, ECATERINA ȘAPORDA.


5.  ACTUALITATEA PENTALOGULUI UNIVERSITAR AL LUI VASILE BOGREA / THE ACTUALITY OF VASILE BOGREA’S UNIVERSITY PENTALOGUE.
          Autori: PAUL POPOVICI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă