Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   ANULAREA ŞI SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN CONTENCIOSUL ELECTORAL.

Autori:  RADU CARP .
 
       
         
  Rezumat:  În septembrie 2008, Partidul România Mare a contestat în faţa Curţii Constituţionale Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 şi, în faţa Curţii de Apel Bucureşti, Hotărârea de Guvern nr. 802/2008. Ambele acte normative au schimbat conţinutul noii legi electorale nr. 35/2008. Acest partid politic a cerut Curţii de Apel Bucureşti să anuleze şi să suspende Hotărârea de Guvern nr. 802/2008. Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de suspendare. Decizia a fost motivată prin faptul că nu poate fi invocat interesul legitim public pentru a contesta acte normative ce afectează drepturi electorale. ”Interesul legitim public”, o noţiune definită de către Legea nr. 554/2004, poate fi invocat de orice persoană fizică sau juridică. Actualul sistem de contencios administrativ din România face posibilă orice contestare a actelor normative ce afectează drepturile fundamentale, introducând un soi de actio popularis care este foarte mult criticată de doctrina de drept public şi ar trebui abandonată de lege ferenda. Acest articol examinează consecinţele deciziei Curţii de Apel Bucureşti asupra cererii principale din acest caz, de a anula Hotărârea de Guvern nr. 802/2008. Concluzia acestui articol este că este necesar să se oprească acţiunile în justiţie pornite împotriva legislaţiei electorale, pentru a se putea organiza alegerile parlamentare la timp, în acord cu Constituţia. Cea mai eficientă cale de a ajunge la acest rezultat este abrogarea tuturor actelor normative subsecvente ale Guvernului care afectează Legea electorală nr. 35/2008.

Keywoeds:act administrativ, anulare, suspendare, interes legitim public
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă