Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  COLOCVIUL COMEMORATIV / COLLOQUE COMMÉMORATIF: ILIE IOVĂNAŞ, ZBORUL FRÂNT AL UNUI ICAR / LE VOL BRISÉ D’UN ICARE.
          Autori: .


2.  ADRESĂ.
          Autori: TUDOR DRĂGANU.


3.  IN MEMORIAM – ILIE IOVĂNAŞ.
          Autori: LUCIAN CHIRIAC.


4.  NATURA JURIDICĂ A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII ÎN JURISPRUDENŢA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE.
          Autori: EMANUEL ALBU.


5.  REFLECTAREA JURISPRUDENŢIALĂ A PRINCIPIULUI NON-DISCRIMINĂRII ÎN LITIGIILE PRIVIND CARIERA MAGISTRAŢILOR.
          Autori: GABRIELA BOGASIU.


6.  ANULAREA ŞI SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN CONTENCIOSUL ELECTORAL.
          Autori: RADU CARP .


7.  DESPRE IREVOCABILITATEA ŞI CONTROLUL DE LEGALITATE A DECRETULUI DE GRAŢIERE – ACT ADMINISTRATIV INDIVIDUAL.
          Autori: LUCIAN CHIRIAC.


8.  DREPTUL LA OPINIE AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI LIMITELE EXERCITĂRII ACESTUIA.
          Autori: CRISTIAN CLIPA.


9.  ARGUMENTE IN SPRIJINUL SOLUŢIEI DE PRINCIPIU ADOPTATĂ LA DATA DE 26 MAI 2008 DE CĂTRE JUDECĂTORII SECŢIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE CU PRIVIRE LA ÎNLĂTURAREA APLICĂRII DISPOZIŢIILOR ART.4...
          Autori: LIVIU GIURGIU.


10.  DISCUŢII ŞI PROPUNERI DE MODIFICARE A LEGISLAŢIEI ORGANICE DIN SFERA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE.
          Autori: IORDAN NICOLA.


11.  ACŢIUNILE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV AVÂND CA OBIECT COMUNICAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC REGLEMENTATE DE LEGEA NR. 544/2001 , PRIVIND ACCESUL LIBER AL PERSOANELOR LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC.
          Autori: EUGENIA IOVĂNAŞ.


12.  CONTRADICŢII A DEZBATERILOR ŞI A DOCUMENTELOR CONFIDENŢIALE. STAREA PROBLEMEI ÎN TEMEIUL LEGISLAŢIEI BELGIENE / CONTRADICTION DES DEBATS ET DOCUMENTS CONFIDENTIELS. L’ETAT DE LA QUESTION EN DROIT BELGE.
          Autori: MICHEL LEROY.


13.  DREPTUL ADMINISTRATIV GENERAL ÎNTRE UN DREPT AL JUDECĂTORILOR ŞI UN DREPT REGLEMENTAT PRIN LEGE / DAS ALLGEMEINE VERWALTUNGSRECHT ZWISCHEN RICHTERRECHT UND GESETZESRECHT.
          Autori: REINHARD MUSSGNUG.


14.  O RASPUNDERE DE DREPT ADMINISTRATIV ”ABANDONATA” INSTANTELOR CIVILE PRIN TACEREA LEGII? CONSIDERATII ASUPRA INSTANTEI COMPETENTE SA DECIDA ANGAJAREA RASPUNDERII ADMINISTRATIEI PENTRU FAPTELE ILICITE.
          Autori: IOANA PĂSCULEŢ.


15.  CAPACITATEA ŞI COMPETENŢA ADMINISTRATIVĂ ÎN CONCEPŢIA PROFESORULUI ILIE IOVĂNAŞ.
          Autori: RODICA NARCISA PETRESCU.


16.  „ŞCOALA DE LA BUCUREŞTI” VERSUS „ŞCOALA DE LA CLUJ”: RĂZBOI TROIAN SAU PSEUDO-CONFLICT? ESEU DESPRE VARIILE VIZIUNI ASUPRA OPORTUNITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV (MITOLOGIE PENTRU JURIŞTI).
          Autori: OVIDIU PODARU.


17.  CONTRIBUŢII ALE PROFESORULUI ILIE IOVĂNAŞ LA CONFIGURAREA DOCTRINARĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ROMÂN CONTEMPORAN.
          Autori: IOAN SANTAI.


18.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA NATURA JURIDICĂ A PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI ŞI DE APLICARE A SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE.
          Autori: MIRCEA URSUŢA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă