Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   REFLECTAREA JURISPRUDENŢIALĂ A PRINCIPIULUI NON-DISCRIMINĂRII ÎN LITIGIILE PRIVIND CARIERA MAGISTRAŢILOR.

Autori:  GABRIELA BOGASIU.
 
       
         
  Rezumat:  Articolul de faţă tratează incidenţa principiului nediscriminării în materia accesului în magistratură şi a carierei judecătorilor şi procurorilor prin prisma jurisprudenţei recente a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pornind de la premisa că practica judiciară este primul receptor al dinamicii fenomenului administrativ şi este pusă mai rapid în faţa provocării de a încadra juridic unele realităţi inedite, care urmeaza a fi ulterior filtrate în doctrină. Consacrat prin numeroase instrumente juridice naţionale şi internaţionale şi tot mai frecvent invocat în practica administrativă şi judiciară, aplicarea principiului nediscriminării generează dezbateri cu privire la teme cum sunt: conţinutul conceptului de nediscriminare, criteriile pe baza cărora poate fi reţinută o conduită discriminatorie, tratamentul egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor publice. O diferenţă de tratament este discriminatorie dacă aceasta nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă, cu alte cuvinte, dacă nu are un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă