Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2002  
         
  Articol:   CASE NAŢIONALIZATE – CĂRŢI FUNCIARE – RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARĂ – BUNĂ-CREDINŢĂ (TRIB. CLUJ, S.CIV., DEC.CIV. 610/2002 A TRIBUNALULUI CLUJ),.

Autori:  ŞERBAN DIACONESCU.
 
       
         
  Rezumat:  Prin decizia civilă nr. 610/A/2002 a Tribunalului Cluj a fost respins apelul declarat de reclamanta T.O. împotriva sentinţei civile nr. 9553/2001 a Judecătoriei Cluj, reţinându-se următoarele: Instanţa de fond a respins acţiunea promovată de reclamanta T.O. împotriva pârâţilor V.M., V.M. şi Statul român, prin Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Statul român cu pârâţii V.M. şi V.M., rectificarea cărţii funciare în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâţilor, şi întabularea dreptului reclamantei de proprietate în calitate de moştenitoare a foştilor proprietari de carte funciară.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă