Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2002  
         
         
   
1.  O IPOTEZĂ DE ŞCOALĂ.
          Autori: .


2.  CONTRIBUŢIA BISERICII LA FORMAREA AUTOCONŞTIINŢEI CULTURALE EUROPENE.
          Autori: .


3.  JURISPRUDENŢA ORGANELOR CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN CAUZELE PRIVIND PLÂNGERILE ÎMPOTRIVA STATELOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ, PÂNĂ ÎN ANUL 2002.
          Autori: .


4.  SISTEMUL GERMAN AL DREPTURILOR REALE - POSIBILĂ SURSĂ DE INSPIRAŢIE PENTRU PERFECŢIONAREA CODULUI CIVIL ROMÂN.
          Autori: .


5.  LEX REI SITAE SAU UNITATEA DEVOLUŢIUNII ŞI TRANSMISIUNII SUCCESORALE? (I).
          Autori: .


6.  CONSIDERAŢII PRIVIND EXTRĂDAREA, ÎN LUMINA LEGII NR. 296/2001.
          Autori: .


7.  DESPRE DISCIPLINA CONTRACTUALĂ ŞI DICTATURA AMIABILĂ.
          Autori: PAUL VASILESCU.


8.  FORMALISM SUBSTANŢIAL ŞI LIBERTATE CONTRACTUALĂ ÎN DREPTUL PRIVAT CONTEMPORAN.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


9.  TRATATUL DE LA NISA, UN NOU PUNCT DE COTITURĂ ÎN DINAMICA DEZVOLTĂRII DREPTULUI COMUNITAR PRIMAR.
          Autori: .


10.  REGIMUL DOTAL ÎN VECHIUL DREPT ŞI ÎN CODUL CIVIL ROMÂN.
          Autori: .


11.  REPREZENTAREA STATULUI ŞI A UNITĂŢILOR SALE ADMINISTRATIV-TERITORIALE ÎN LITIGIILE AVÂND CA OBIECT REVENDICĂRI DE BUNURI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT.
          Autori: CRISTIAN CLIPA.


12.  CASE NAŢIONALIZATE – CĂRŢI FUNCIARE – RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARĂ – BUNĂ-CREDINŢĂ (TRIB. CLUJ, S.CIV., DEC.CIV. 610/2002 A TRIBUNALULUI CLUJ),.
          Autori: ŞERBAN DIACONESCU.


13.  SINTEZĂ DE PRACTICĂ JUDICIARĂ PENALĂ A INSTANŢELOR CLUJENE – SEMESTRUL II/2001 - SEMESTRUL I/2002.
          Autori: .


14.  REINTEGRARE ÎN FUNCŢIA AVUTĂ ANTERIOR.
          Autori: .


15.  APLICAREA ÎN TIMP A NORMEI CONVENŢIONALE.
          Autori: .


16.  ADOPŢIE.
          Autori: .


17.  CASĂ NAŢIONALIZATĂ.
          Autori: .


18.  COMPETENŢĂ MATERIALĂ.
          Autori: .


19.  CONTESTAŢIE LA EXECUTARE.
          Autori: .


20.  CONTRACT DE MUNCĂ.
          Autori: .


21.  FALIMENT.
          Autori: .


22.  FOND FUNCIAR.
          Autori: .


23.  FURT LA PLÂNGERE PREALABILĂ.
          Autori: .


24.  IMOBIL NAŢIONALIZAT.
          Autori: .


25.  IMPOZIT PE PROFIT.
          Autori: .


26.  TAXĂ PE VALOARE ADĂUGATĂ.
          Autori: .


27.  ÎNSCRIERE ÎN FALS.
          Autori: .


28.  OBLIGAŢII FISCALE.
          Autori: .


29.  OMOR DEOSEBIT DE GRAV.
          Autori: .


30.  PLÂNGERE ÎMPOTRIVA ACTELOR PROCURORULUI.
          Autori: .


31.  PLÂNGERE ÎMPOTRIVA ORDONANŢEI PROCURORULUI DE NEÎNCEPERE A URMĂRIRII PENALE.
          Autori: .


32.  RĂSPUNDERE CIVILĂ.
          Autori: .


33.  REABILITARE.
          Autori: .


34.  REVENDICARE.
          Autori: .


35.  TULBURARE DE POSESIE.
          Autori: .


36.  RECENZII – JEAN-CLAUDE GAUTRON, DREPT EUROPEAN, A 10-A EDIŢIE, EDITURA DALLOZ, PARIS, 2002, 406 P. / JEAN-CLAUDE GAUTRON, DROIT EUROPÉEN, 10E ÉDITION, ÉDITIONS DALLOZ, PARIS, 2002, 406 P..
          Autori: .


37.  RECENZII – IOAN MURARU, MIHAI CONSTANTINESCU, SIMINA TĂNĂSESCU, MARIAN ENACHE, GHEORGHE IANCU, INTERPRETAREA CONSTITUŢIEI, DOCTRINĂ ŞI PRACTICĂ, EDITURA LUMINA LEX, BUCUREŞTI, 2002, P. 270..
          Autori: .


38.  RECENZII – NOUL COD CIVIL, COORDONATOR JOYCE ANNE ANGHER, LEGEA NR. 10406/10.01.2002, ÎN VIGOARE DE LA 01.01.2003, PRIMA EDIŢIE, EDITURA RIDEEL, 2002, 208 P. / NOVO CÓDIGO CIVIL, COORDENADORA ANNE JOYCE ANGHER, LEY NR. 10406/10.01.2002, EN VIGOR A PARTIR DE 1.01.2003, 1A EDIÇÅO, EDITORA RIDEEL, 2002, 208 P..
          Autori: .


39.  RECENZII – ANTHONY GUARINO, DREPT ROMAN PRIVAT, A DOUĂSPREZECEA EDIŢIE, EDITURA JOVENE, NAPOLI, 2001, P. 1107 / ANTONIO GUARINO, DIRITTO PRIVATO ROMANO, DODICESIMA EDIZIONE, EDITORE JOVENE, NAPOLI, 2001, 1107 P..
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă