Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
  Articol:   SOCIETATE COMERCIALĂ.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Prin cererea de chemare în judecată, extinsă şi precizată, S.C. “AC” S.A. a solicitat instanţei să dispună dizolvarea SC “A.I.E.” S.R.L. având asociat unic pe N.M.S. şi să constate transmisă pe seama pârâtului N.M.S. - ca efect a transmisiunii universale a patrimoniului SC “A.I.E.” S.R.L. către asociatul unic – obligaţia pârâtei debitoare SC “A.I.E.” S.R.L. de a plăti creanţa recunoscută creditoarei prin sent. civ. nr. 14238/1996 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi să dispună radierea din registrul comerţului a SC “A.I.E.” S.R.L.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă