Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
         
   
1.  GÂNDIREA JURIDICÃ DE DREPT CIVIL ÎN SECOLUL XX.
          Autori: .


2.  CONDIŢIILE DE VALIDITATE ŞI EFECTELE PROMISIUNII SINALAGMATICE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE.
          Autori: .


3.  CONTESTAŢIA LA EXECUTARE ÎN MATERIE PENALĂ.
          Autori: .


4.  DREPTUL FINANCIAR INTERNAŢIONAL.
          Autori: .


5.  OBSERVAŢII PRIVIND MANDATUL CIVIL ÎN INTERES COMUN.
          Autori: IONEL REGHINI.


6.  EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR DIN SOCIETĂŢILE COMERCIALE.
          Autori: .


7.  DREPTUL CONSTITUŢIONAL LA VIAŢĂ ŞI DREPTUL PENAL.
          Autori: .


8.  CONFLICT DE DREPTURI – ART. 79-81 L. 168/ 1999, PRIVIND SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ.
          Autori: .


9.  ASOCIAŢIE SPORTIVĂ - ART. 7 O.G. 26/2000 (JUD. TÂRGU-MUREŞ, ÎNCH. CIV. 4991/2000).
          Autori: .


10.  INCIDENŢA APLICĂRII ART. 109 L. 64/1995 REPUBLICATĂ ASUPRA DERULĂRII PROCEDURII REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI.
          Autori: .


11.  INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 20 L. 130/ 1999 - ART. 181 C. PEN. (ORDONANŢA DIN 8.03.2000 A PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ).
          Autori: SERGIU BOGDAN.


12.  CURTEA DE APEL PLOIEŞTI – DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ – 2000.
          Autori: .


13.  EXAMEN DE JURISPRUDENŢĂ A JUDECĂTORIEI TÂRGU-MUREŞ ÎN APLICAREA O.G. NR. 26/2000.
          Autori: .


14.  ACCES LA JUSTIŢIE.
          Autori: .


15.  CASE NAŢIONALIZATE.
          Autori: .


16.  CERERE DE ÎNTRERUPERE A EXECUTĂRII PEDEPSEI.
          Autori: .


17.  CONTENCIOS ADMINISTRATIV.
          Autori: .


18.  CONTRACTE ŞI OBLIGAŢII.
          Autori: .


19.  EXCEPŢIE DE NECONSTITUŢIONALITATE.
          Autori: .


20.  FALSIFICAREA DE ALIMENTE SAU ALTE PRODUSE.
          Autori: .


21.  FURT CALIFICAT.
          Autori: .


22.  GAJ.
          Autori: .


23.  INTERMEDIEREA DE VALORI MOBILIARE.
          Autori: .


24.  PRAETERINTENŢIE.
          Autori: .


25.  PRELUNGIREA ARESTĂRII PREVENTIVE.
          Autori: .


26.  PROCEDURĂ COLECTIVĂ.
          Autori: .


27.  PROPRIETATE.
          Autori: .


28.  SERVITUŢI.
          Autori: .


29.  SOCIETATE COMERCIALĂ.
          Autori: .


30.  STARE DE NECESITATE.
          Autori: .


31.  SUSPENDARE CONDIŢIONATĂ.
          Autori: .


32.  TĂINUIRE.
          Autori: .


33.  TÂLHĂRIE.
          Autori: .


34.  VĂTĂMARE CORPORALĂ.
          Autori: .


35.  RECENZII - LOUIS CARTOU, JEAN-LOUIS CLERGERIE, ANNIE GRUBER, PATRICK RAMBAUD – UNIUNEA EUROPEANĂ / LOUIS CARTOU, JEAN-LOUIS CLERGERIE, ANNIE GRUBER, PATRICK RAMBAUD – L’UNION EUROPÉENNE.
          Autori: .


36.  RECENZII - CONSTITUŢIA DIN ARGENTINA. CONTEXT. LEGEA CONSTITUŢIONALE. DREPTURILE OMULUI / CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. ANTECEDENTES. LEYES CONSTITUCIONALES. DERECHOS HUMANOS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă