Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   CODUL CIVIL EUROPEAN. RECONCILIEREA DIFERITELOR SISTEME JURIDICE / LE CODE CIVIL EUROPÉEN. LA CONCILIATION DES DIFFÉRENTS SYSTEMES JURIDIQUES.

Autori:  DANA IRINA.
 
       
         
  Rezumat:  Aujourd’hui, le problème n’est pas de savoir si l’unification internationale du droit se fera, mais de savoir comment elle se fera. L’élaboration d’un code civil européen implique des controverses majeures, liés d’une part à la détermination des criteres d’applicabilité du code civil européen ou à la détermination des juges en charge de ce même code et d’autre part, regardant les sanctions en cas de non respect par les Etats membres des regles découlant du code civil de l’Union. Cependant, cette délimitation des champs d’application des codes n’empeche nullement que des conflits surgissent entre droit national et droit communautaire De la même manière, des dissensions sont à prévoir et à remédier entre d’un côté, le code civil de l’Union et, de l’autre, le droit européen des droits de l’Homme.


Rezumat:
Actualmente problema care se pune nu este de a şti dacă unificarea internaţională a dreptului se va realiza sau nu, ci de a şti în ce modalitate. Elaborarea unui cod civil european suscită controverse majore legate atât de stabilirea criteriilor de aplicabilitate sau determinarea judecătorilorcompetenţi în aplicarea codului, cât şi referitoare la sancţionarea nerespectării dispoziţiilor acestuia. Pe de altă parte, delimitarea câmpurilor de aplicare a codurilor nu împiedică declanşarea unor conflicte între dreptul naţional şi cel comunitar. De aceeaşi manieră trebuie anticipate şi remediate disensiunile prevăzute a apărea între codul civil al Uniunii Europene şi sistemul european al drepturilor omului.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă